Att träna barn och ungdomars entreprenöriella förmågor som att se behov och hitta lösningar, tänka kreativt, presentera sina idéer och öva på att samarbeta med andra är precis som studie- och yrkesvägledningen hela skolans ansvar. Två perspektiv som i samverkan ger eleverna goda förutsättningar att göra väl underbyggda och medvetna framtidsval.

Saco vill stötta er studievägledare i att vägleda era elever till ett medvetet studieval. Tillsammans med Sacoförbunden, våra experter på akademikeryrken, tillhandahåller vi verktyg för att underlätta ert arbete. Tipsa gärna era elever om saco.se/studieval