VF-programmet ger en bred utbildning med möjlighet att både jobba direkt efter gymnasiet och plugga vidare. Dessutom finns möjligheten att läsa flera yrkesinriktningar samtidigt, till exempel både VVS-montör och industrirörmontör. VF-programmet maxar dina möjligheter!

 

Hej studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola. Nu har även du som inte fått en regional länk chans att svara! Syvbarometern 2019 är en undersökning som vänder sig till studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskola* och genomförs av Ungdomsbarometern, Skolsamverkan och ett antal regioner. Efter att studien initialt har påbörjats den 6 maj i medverkande regioner** så görs nu ett öppet utskick för att ännu fler studie- och yrkesvägledare ska få chansen att svara på undersökningen. Svarsinsamlingen avslutas den 4 juni. Observera att om du redan svarat på enkäten genom medverkande regioner så kan du bortse ifrån det här utskicket.

E-kampen (Entreprenörskapskampen) ger lärare och studie- och yrkesvägledare i åk 7-9 enkla verktyg att låta eleverna testa på att vara entreprenör för en dag! Elevernas upplevelse i övningen är en bra grund för vidare vägledningssamtal för lärare och SYV i samband med framtida val och tankar. E-kampen är ett ypperligt inslag i koppling till prao eller arbetsmarknadsdagar.

Under E-kampen får eleverna lära sig mer om sina förmågor, sin kreativitet, samt om praktiskt företagande. De får träna på sin förmåga att se affärsmöjligheter i sin omgivning, ta möjligheterna till handling och slutligen organisera, leda och utveckla dessa. Färdigheter som de har nytta av hela livet.

Büsra Yildiz har gått yrkeshögskoleutbildningen Anläggningsingenjör inriktning infrastruktur och arbetar nu som projektingenjör. Hon rekommenderar byggbranschen för alla som vill vara delaktiga i att bygga ett bättre samhälle.