Tänk dig ett mästerskap där unga från hela Sverige tävlar i olika yrken. Där eleverna som besöker mästerskapet får bevittna yrkesskicklighet och samtidigt själva få prova på yrken genom olika prova-på aktiviteter. Där det finns möjlighet till studie- och yrkesvägledning för eleverna och dessutom seminarier för syvar, lärare och annan skolpersonal.

Glasbranschen är en expansiv bransch med stort behov av fler medarbetare. Den snabba tillväxten beror framför allt på den tekniska utvecklingen av glaset som material, vilken kraftigt har ökat andelen glas i byggnation och skapat nya användningsområden.

När BYNs broschyr Timstocken behövde en uppdatering togs beslutet att göra en helomvändning. Det behövdes en rejäl uppfräschning och behovet av att tänka om och tänka nytt var stort. Målet var att skapa en broschyr och en webbsida som på ett tilltalande sätt sålde in de 16 yrken som BYN hanterar. Slutprodukten blev Bygg din framtid.

Ekonomipejl är en utbildning för barn och ungdomar. Hälften av Sveriges ungdomar i åldern 13 till 18 år anser inte att de har tillräcklig kunskap för att kunna fatta ekonomiska beslut på egen hand, visar en undersökning som Nordea har gjort.

Plåtslageribranschen söker med ljus och lykta efter fler händiga och kreativa ungdomar lämpade för att lära sig utföra mästerverk på tak och fasader. Variationen i yrket är stor, allt ifrån jobb på villatak i stålplåt till att täcka ett kulturhistoriskt kyrktorn i koppar. Montering av regnvattensystem och säkerhetsanordningar, målning, rengöring och snöskottning av taken samt tilläggsisolering kan också ingå i arbetet. Ofta utförs arbetet på höga höjder. Kanske har just Du framtidens hantverksmästare bland dina elever?

Vad innebär digitalisering för våra arbetsplatser och hur har arbetsmarknaden påverkats av den digitala utvecklingen? Hur kommer arbetsmarknaden se ut i framtiden, vad innebär plattformsekonomi och att giggjobba? Detta är aktuella områden som tas upp i Arena Skolinformations nya arbetshäfte om digitaliseringens påverkans på arbetslivet och i den tillhörande digital föreläsning ”Kommer robotarna ta våra jobb?”