Satsningarna på järnvägen är större än någonsin, samtidigt som branschen står inför ett stort generationsskifte. Det innebär att vi inom de närmaste åren kommer att behöva fylla på med  medarbetare som brinner för hållbara transporter och samhällsbyggnad. Här finns det stora utvecklingsmöjligheter, vill du ha ett jobb som spelar roll? Då är möjligheterna hur stora som helst!

Vägledning inför studie- och yrkesval blir allt viktigare. Valmöjligheterna inom utbildningsområdet ökar konstant, samtidigt som arbetsmarknaden har svårare att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Mycket har hänt sedan Gutenberg uppfann tryckpressen. Digitaliseringen har pågått i decennier och företag i dagens grafiska industri söker hela tiden efter nya kompetenser och anställer flera hundra nya medarbetare varje år.

Kemiindustrin är en spännande sektor med fantastiska möjligheter där innovationer av nya material, produkter och lösningar som gör världen lite bättre, smartare och mer hållbar är vardag. Tyvärr är det även en sektor som inte alla kanske känner till. Det vill vi ändra på.

Tänk dig en skoldag utan fungerande toaletter. Inget rent vatten och ingen värme. VVS är en förutsättning för människors välmående men förutsättningarna ser olika ut runt om i världen. I lektionsmaterialet VVS-hjältarna får elever på mellan- och högstadiet bland annat lära sig hur vattenförsörjningen i samhället fungerar och allt är kopplat till nr 6 av de globala målen.

Saco vill vara ett stöd för er studievägledare i ert arbete med att vägleda era elever till ett medvetet studieval. Tillsammans med Sacoförbunden, våra experter på akademikeryrken, tillhandahåller vi verktyg för att underlätta ert arbete.

Här kommer några saker du inte bör missa i höst!