Trä- och Möbelföretagen inledde det nya året med att lansera ungdomskampanjen ”Stäng inga dörrar. Bygg dem” – med bland annat filmmaterial. Kampanjen ingår i det nya konceptet Framtiden är i dina händer.

Framtidsfrön har, tillsammans med Uddeholms AB och IVAR studios, skapat virtuella studiebesök som låter dig följa med olika yrkesgrupper ut i produktionen på Uddeholms stålverk i Hagfors genom interaktiva 360-besök. Det första besöket ligger redan uppe på hemsidan och nu släpper vi ett nytt yrke – miljötekniker!

Vi vill tipsa om en ny rapport,”Styrning och ledning – avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan” som vi skrivit på uppdrag av Svenskt Näringsliv. I en dialog, där vi konstaterade att studie- och yrkesvägledningen inte ges det utrymme och den dignitet området behöver, kom vi överens om att göra ett inlägg i debatten kring hur verksamheten styrs. Rapporten presenterades vid ett välbesökt frukostseminarium i Stockholm i november och kan med fördel användas som inspiration och underlag för diskussion om hur studie- och yrkesvägledningen kan bli allas angelägenhet!

Vägledarkalendariet är Sveriges viktigaste mötesplats för studie- och yrkesvägledare!
Vi vet att studie- och yrkesvägledare inspirerar, stöttar och informerar när uthållighet och tålamod sviktar hos dem som står inför vägval. På Vägledarkalendariet håller du dig uppdaterad i det stora och komplexa informationsflödet som genomsyrar vägledarområdet.