Byggnadsplåtslagare och ventilationsmontör – två stabila yrken!

Som samhällsbyggare syns det vad du gör på jobbet och resultatet finns kvar länge. Vissa bygger bostäder, skolor eller kontor. Andra bygger vägar, järnvägar eller broar. Gör som yrkesväxlarna nedan; gå en 2-årig yrkeshögskoleutbildning inom samhällsbyggnad som leder till en ljus arbetsmarknad, spännande karriär och trygg anställning med kollektivavtal. Läs mer här >>

Konferensernas övergripande mål är att belysa samverkan mellan utbildningsväsendet och arbetslivet från förskola till högskola och att visa på den röda tråden av studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse.

Programmet kommer att innehålla föreläsningar, paneldiskussioner och seminarier som berör alla skolformer med lokal, regional och nationell förankring. Konferensens målgrupp är alla som på olika sätt arbetar med och är intresserad av Samverkan Skola-Arbetsliv och kompetensförsörjning.

Hos oss i Region Stockholm kan elever söka sommarjobb, boka praoplats eller varför inte träffa oss på mässa i höst. Sommarjobben är för den som är 16-18 år, skriven i Stockholms län. Ansökningsperioden är 1-23 mars. Läs mer nedan!