Skogsbranschen behöver kompetens inom många yrkesområden. Sektorn behöver fler medarbetare som hjälper till att utveckla en hållbar näring. Här får du veta hur tre av Skogen i Skolans regioner informerar om skogliga utbildningar och yrken. Du kan också titta på filmer om skogliga yrken, som kan inspirera dina elever till en grön framtida yrkesbana.

Yrkeskampen är en praktisk ”Vi i femman” tävling, fast för elever i högstadiet. Med Yrkeskampen breddar du dina elevers perspektiv och ökar deras valkompetens på ett roligt sätt.

Närmare tio procent av den svenska arbetsmarknaden finns inom handeln och det är många som har sitt första jobb i något av handelns företag. Under de senaste decennierna har handelsbranschen utvecklats. Många traditionella handelsjobb automatiseras, vilket gör att arbetsuppgifterna i handeln förändras.

Handeln påverkas mycket av coronapandemin och när vi kommer ut på andra sidan av pandemin kommer branschen sannolikt ha förändrats ytterligare i den riktning som redan inletts i och med den digitala transformationen. För många som redan arbetar i handeln kommer detta medföra stora förändringar. För den som vill börja arbeta i handeln innebär det att det kommer finnas fler olika yrken att utföra inom handeln!