Hur det nya yrkesutbildningsavtalet påverkar våra elever

Facken och arbetsgivarorganisationerna i byggindustrin har tagit fram ett nytt yrkesutbildningsavtal. Detta avtal träder i kraft i år, 2020. Eleverna som började årskurs 3 tillhör därför den första årskullen som kommer att anställas med de nya reglerna när de går ut skolan våren 2021. Avtalet gäller inte inriktningarna måleri och plåt samt yrket glastekniker inom husbyggnad. För dessa yrken gäller särskilda avtal.

Coronapandemin har utmanat samhället i stort, och skolvärlden är inget undantag. Under rådande omständigheter kommer det vara svårt att ge elever möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd prao, och vi vet att många skolor arbetar hårt med att hitta fungerande alternativ. Därför har vi skapat en samlingssida där vi ger förslag på hur Ung Företagsamhets läromedel och digitala erbjudande kan användas i omställningsarbetet. Förslagen är kopplade till läroplanen och kan användas som de är, eller anpassas efter lokala förutsättningar.

Vi tycker utbildning är viktigt. Det är rätt självklart, den kunskap som eleverna får i skolan tar de med sig ut i arbetslivet. Utbildningen i skolan ska ge eleverna en bra och trygg grund att stå på inför den fortsatta utbildningen på ett företag. Därför har vi valt att ge skolor som har utbildning inom VVS möjligheten att bli VVS-college.

Vi vet att ni på skolor runt om i landet just nu jobbar på kreativa alternativ till elevernas praktik, samtidigt som ni i det stora bemöter deras funderingar kring nutid och framtid utifrån covid-19. Vårt kostnadsfria och kompletterande skolmaterial kan vara ett stöd i detta arbete. *eduna.se är Svenskt Näringslivs portal med skolmaterial om företagande, jobb och ekonomi.

 

Välkommen att uppleva något helt nytt 24-27 november! Träffa alla Sveriges universitet och högskolor, yrkeshögskolor och folkhögskolor. Prata med representanter för utlandsstudier och med arbetsgivare som berättar om sitt kompetensbehov. Dessutom finns Saco där med sina experter på högskoleyrken, Sacoförbunden, som svarar på frågor om jobb, lön och framtidsutsikter.