Årets tema – Likvärdiga livschanser! Temat för konferensen är likvärdiga livschanser. Vi vill sprida kunskap om betydelsen av att ta tillvara på varje individs kapacitet och kompetens.

Den 15 april är sista anmälningsdag till höstens utbildningar! Högskolan i Borås är en av landets starkaste högskolor med framgångsrika utbildnings- och forskningsmiljöer.