Rusta dina elever för framtiden. Registrera dina klasser till nästa läsårs E-kampen.
I E-kampen, Entreprenör för en dag, får eleverna testa på att driva sitt eget företag
under 2 dagar.

Tekniksprånget inspirerar till högre utbildning! Tekniksprånget är ett nationellt praktikprogram som erbjuder gymnasiestudenter fyra månader betald praktik som ingenjör.

Handeln är en bransch i ständig förändring. Digitaliseringen påverkar våra konsumtionsmönster, vilka produkter och tjänster som säljs, hur de säljs, hur de levereras och betalas samt hur och till vilka de marknadsförs. Utvecklingen i handeln skapar ändrade förutsättningar för handelns företag, anställda och kunder.