Välkommen till en timme av konkreta verktyg för hur du kan lägga upp praon i vår på din skola med hjälp av E-kampen. Vi ser fortfarande att begränsningar och restriktioner gör att vi behöver hitta andra och nya vägar till att ge eleverna de erfarenheter, kunskaper och insikter som praon ska ge.

Säkra era platser och boka ert besök på Yrkes-SM i Växjö 10–12 maj om ni inte redan gjort det. Ni väljer själva vilken dag och tid ni vill besöka evenemanget. Som förberedelse inför evenemanget kan ni ta del av vårt förberedande material och spela vår Kahoot med klassen.

Glas är ett unikt byggmaterial som kan användas till nästan vad som helst, till och med bärande helglaskonstruktioner. Det gifter sig väl med andra material såsom aluminium och utgör en viktig del i skapandet av ljusa och attraktiva livsmiljöer.

Vi vet alla hur viktiga ni som SYV är i att stötta eleverna i valet av gymnasieprogram. Nu har du chans att visa elever som står inför sitt val hur vardagen ser ut för gymnasieelever på Transportprogrammet och Flygteknikutbildningen.

För vissa är valet inför gymnasiet självklart – för andra kräver det mer råd, tips och eftertanke. Vad finns det för möjligheter? Vad kan jag göra efter min gymnasieutbildning?