Använd ett talangtest för att på ett lekfullt sätt vägleda dina elever till vilket yrkesprogram som kan passa dem. Testresultatet kan ge en fingervisning om vilket yrkesprogram som skulle kunna passa eleven baserat på intresse och talang och kan väcka nyfikenhet kring det framtida gymnasievalet.

Just nu pågår ett stort event i Växjö, Yrkes-SM och final i Yrkeskampen. Världens chans att inspireras kring framtida utbildnings- och framtidsmöjligheter. Heja alla tävlande och lyckliga dig om du är på plats med ett gäng elever!

Vecka 20 genomför Arbetsmarknadskunskap tre digitala föreläsningar om denna gröna och hållbara bransch. Tillsammans med ambassadörer som jobbar inom järnvägen svarar vi på frågor som rör hur framtidsutsikterna ser ut, vilka jobb som finns och vilka utbildningsvägar man kan gå för att komma dit. Ambassadörerna som deltar är själva verksamma inom branschen, dom brinner för att berätta om sitt jobb för att i slutänden nå fram till era elever – deras framtida kollegor. För här finns det jobb, både nu och i framtiden. Föreläsningen är kostnadsfri.