TV-profilen och komikern Daniel Hallberg frontar DinTalangs kampanj för att få fler ungdomar att intressera sig för och söka in till de nationella yrkesprogrammen.

Installationsbranschen är viktig för att människor ska må bra och samhällen ska fungera. Utan fungerande el, vatten och värme blir livet och vardagen mycket jobbig. El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet är två bra val för den som vill arbeta med installationer, vara med och arbeta för klimatomställningen och samtidigt ha möjligheter att utvecklas och göra karriär.

Vill du veta mer om naturbruksprogrammets inriktningar, arbetsmöjligheter och fortsatta karriärvägar? Naturbruksskolornas Förening inbjuder till en nationell SYV-träff för högstadie-SYV den 27 oktober kl. 14-15!

Tack för att du tar dig tid att läsa om fastighetsbranschen. Det här innehållet produceras av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU). Vi är en ideell förening som arbetar för kompetenssäkring av fastighetsbranschen. Vi företräder branschen i utbildnings- och kompetensfrågor.

Transportsektorn står inför enorma utmaningar för att nå klimatmålen och här kommer järnvägen att vara direkt avgörande. Det finns också stora utmaningar med att effektivisera, modernisera och digitalisera järnvägssystemet. Den som rest med tåg runtom i världen, vet att Sverige ligger långt framme, men än finns mycket kvar att göra! Järnvägsbranschen står inför det största teknikskiftet någonsin och dessutom inför ett stort generationsskifte.