Veckan innan julledigheten.
Betygen är satta.
Lektionerna går lite på tomgång.
Eleverna är trötta.
Det perfekta läget att köra E-kampen!

Ingenjörsyrket är ett riktigt framtidsyrke. Både för den som ska ut i arbetslivet och för hela världens utveckling. För att skapa en hållbar framtid krävs kreativa lösningar på tekniska problem. Ingenjörer spelar en nyckelroll i denna omställning. Genom Tekniksprånget kan gymnasiestudenter testa ingenjörsyrket i praktiken, skaffa sig tidiga meriter och en målbild för sina studier – samtidigt som de får betalt.

Vill du veta mer om naturbruksprogrammets inriktningar, arbetsmöjligheter och fortsatta karriärvägar? Naturbruksskolornas Förening inbjuder till den årliga nationella SYV-träffen för högstadie-SYV den 26 oktober kl. 14:00-15:00!

En morgon vaknar du för att gå till skolan och träffa dina klasskamrater som vanligt, men det kommer inte att bli en vanlig dag. Du vaknar i ett land där det inte finns fungerande VVS eller toaletter. Hur kommer din skoldag se ut?

Därför har WorldSkills Sweden initierat Yrkesutbildningsveckan, som årligen äger rum vecka 42. Under veckan utför skolor, organisationer och företag olika aktiviteter med fokus på yrken och yrkesutbildning.