Handeln är en bransch i ständig rörelse. Varor och tjänster strömmar i ett ständigt flöde mellan olika platser i världen. Fysiska butiker kombineras med digitala kanaler. Branschen rymmer allt från upplevelser och försäljning till logistik och service. Hösterterminen 2022 startade ett nytt gymnasieprogram för att möta handelns kompetensbehov, försäljnings- och serviceprogrammet.

När vi på Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) pratar om fastighetsbranschen och dess medarbetare så pratar vi oftast om sex olika yrkesroller: fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsförvaltare, fastighetsingenjör och byggprojektledare. Gemensamt för alla dessa är att deras yrken på olika sätt handlar om att underhålla, rusta och utveckla fastigheter för att göra det bättre för människor som bor och vistas i dem på ett hållbart och effektivt sätt.