Yrkeskampen är en tävling för klasser i årskurs 8 med syftet att synliggöra yrkesutbildningar samt inspirera elever och väcka tankar om framtida utbildnings- och arbetsmöjligheter. Tävlingen är inriktad på yrkesrelaterade frågor och fysiska ”prova på”- uppgifter med utgångspunkt i de gymnasiala yrkesutbildningar som erbjuds i Sverige. Tänk ”Vi i femman” – fast om yrken och yrkesval!

Hos oss i Region Stockholm kan du söka sommarjobb, se våra 23 nyinspelade yrkesfilmer, träffa oss på SACO studievalsmässa i mars. Sommarjobben är för dig som är 18 år och du ska vara skriven i Stockholms län. Ansökningsperioden är till och med 22 mars. Läs mer nedan.

Vi är övertygade om att fler unga behöver få fler bilder av vad framtiden kan innebära. Vad finns det för utbildningar? Vad kan man jobba med?

Gör det osynliga synligt SSA Rikskonferensen 2022. Välkomna till Norrköping! Rikskonferensen för SSA firar sitt 20-årsjubileum i Norrköping den 6-7 april 2022. Då välkomnar vi till en mötesplats för ett samhälle i förändring. Var beredd på att kliva ytterligare ett steg in i framtiden, under en konferens där det osynliga görs synligt!

Häng med på 2 minuters studiebesök genom våra nya YouTube-filmer från tryckeri och förpackningsföretag.

Välkommen till en timme av konkreta verktyg för hur du kan lägga upp praon i vår på din skola med hjälp av E-kampen. Vi ser fortfarande att begränsningar och restriktioner gör att vi behöver hitta andra och nya vägar till att ge eleverna de erfarenheter, kunskaper och insikter som praon ska ge.

Säkra era platser och boka ert besök på Yrkes-SM i Växjö 10–12 maj om ni inte redan gjort det. Ni väljer själva vilken dag och tid ni vill besöka evenemanget. Som förberedelse inför evenemanget kan ni ta del av vårt förberedande material och spela vår Kahoot med klassen.

Glas är ett unikt byggmaterial som kan användas till nästan vad som helst, till och med bärande helglaskonstruktioner. Det gifter sig väl med andra material såsom aluminium och utgör en viktig del i skapandet av ljusa och attraktiva livsmiljöer.

Vi vet alla hur viktiga ni som SYV är i att stötta eleverna i valet av gymnasieprogram. Nu har du chans att visa elever som står inför sitt val hur vardagen ser ut för gymnasieelever på Transportprogrammet och Flygteknikutbildningen.

För vissa är valet inför gymnasiet självklart – för andra kräver det mer råd, tips och eftertanke. Vad finns det för möjligheter? Vad kan jag göra efter min gymnasieutbildning?

 


1 2 3 4 5 18