Samverkansprojekt för att locka unga till anläggningsbranschen. 

Varje år arrangerar Plåt & Ventbyrån SM för unga plåtslagare. I 2023 års upplaga tävlade 101 plåtslagerielever, varav 6 tog sig till finalen. Den 9 mars stod det klart att Pontus Andersson från Lindesberg är Sveriges bästa unga plåtslagare. 

Den 21 april bjuder Handelsrådet in dig som studie- och yrkesvägledare till ett webbinarium. 

Med materialet “Möt en yrkesverksam” får ni i skolan en modell för att låta era elever möta yrkeslivet direkt i klassrummet. Modellen kan användas av studie- och yrkesvägledare och lärare för att skapa digitala möten mellan elever och personer i arbetslivet. 

Hos oss i Region Stockholm kan du söka sommarjobb, se alla våra fantastiska yrkesfilmer och boka praoplats. Sommarjobben 2023 är för dig som är född 2004, 2005 och 2006 och är skriven i Stockholms län. Ansökningsperioden är till och med 22 mars. 

På eduna.se hittar du som lärare och studie- och yrkesvägledare gratis material som kan användas för att föra skola och näringsliv närmare varandra. Det finns skolmaterial för årskurserna F-9 samt gymnasiet och SFI i flertalet ämnen, exempelvis: matematik, samhällskunskap, entreprenörskap och bild. Till merparten av materialen finns det instuderingsuppgifter och lärarhandledningar samt kopplingar till aktuella kursplaner.. 

Skolans uppdrag kring studie- och yrkesvägledning beskrivs i de allmänna råden och omfattar samtliga skolformer. Det övergripande målet i läroplanerna är att eleven ska kunna göra medvetna och underbyggda studie- och yrkesval. Huvudmannen konkretiserar de nationella målen och följer upp. Rektors ansvar är att ge riktlinjer och skapa förutsättningar för att studie- och yrkesvägledningen blir ett uppdrag för hela skolan. Där rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare samt skolans övriga personal tillsammans ger eleven goda förutsättningar för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledaren är en central person i arbetet, en expert som stöttar personal och rektor med sina specialistkunskaper. 

Ingenjörsyrket är ett riktigt framtidsyrke. Både för den som ska ut i arbetslivet och för hela världens utveckling. För att skapa en hållbar framtid behövs innovativa lösningar. Ingenjörer spelar en nyckelroll i denna omställning. Genom Tekniksprånget kan gymnasiestudenter testa ingenjörsyrket i praktiken, skaffa sig tidiga meriter och en målbild för sina studier – samtidigt som de får betalt.

Välkommen till en förmiddag om entreprenörskap och studie- och yrkesvägledning.Inbjudan riktar sig till dig som är SYV och vill utveckla ditt tänkade och ditt arbete kring entreprenörskap i skolan kopplat till din roll som SYV.

Den 19 januari, 17.30-19.00, arrangerar vi på ME-skolan* ett fysiskt och digitalt Öppet Hus. Eventet vänder sig till dig som är SYV, ungdomar som skall söka till gymnasiet och deras föräldrar men även vuxna som vill yrkesväxla. 

Varmt välkomna önskar Nelly och Jesper, elever på ME-skolan!


1 2 3 4 5 6 7 8 26