Vill du ha mer kunskap om VF-programmet, vilka yrken utbildningen kan leda till, samt vilka framtida möjligheter som kan öppnas upp för eleverna?  Ja, då är detta definitivt ett webbinarium för dig.

På eduna.se hittar du som lärare och studie- och yrkesvägledare gratis material som kan användas för att föra skola och näringsliv närmare varandra. Det finns skolmaterial för årskurserna F-9 samt gymnasiet och SFI i flertalet ämnen, exempelvis: matematik, samhällskunskap, entreprenörskap och bild. Till merparten av materialen finns det instuderingsuppgifter och lärarhandledningar samt kopplingar till aktuella kursplaner.. 

Vintern rasat – Titta, lyssna och sjung med! Se och hör när Lunds studentsångare sjunger in våren. Sjung med om du vill. Trevlig valborg!

En meteorit har slagit ner i närheten av ett avlägset men modernt litet samhälle. Följden är att alla samhällsfunktioner är utslagna, även vattenförsörjningen. Det innebär att tillgången till rinnande vatten och fungerande avlopp är obefintlig.

Vi kör framåt! Så heter Transportföretagens senaste influencersatsning med Oscar Zia, som berättar om hur motorbranschen teknikutvecklats, digitaliserats och blivit mera hållbar.

Dagens elever är framtidens medarbetare och företagare. Att skolan rustar eleverna för både ett framgångsrikt yrkesliv och privatliv är mycket viktigt. Här spelar studie- och yrkesvägledningen en avgörande roll och frågor som gäller samverkan mellan skola och näringsliv engagerar oss mycket. Senaste tillskottet i vårt stödmaterial för skolan är en ny praofilm – Träffa praoeleverna Gina och Calle på röda mattan!

I åtta år har Arena Skolinformation producerat kostnadsfria kompletterande läromedel om arbetslivet riktat mot gymnasiet med syfte att förbereda unga inför sitt kommande arbetsliv. Hittills har över en miljon exemplar beställts. Nyligen lanserades också en riktad satsning för SFI, ett material på lättläst svenska om arbetsliv och den svenska arbetsmarknaden, anpassat för en vuxen målgrupp.

Nyhetsbrev #28, Handeln, SCB & Nya Framtidskartor För Yrkesprogrammen
Handeln: 
Handelsrådets nya sajt yrkeskartan.se är nu lanserad och här finns massor av bra grejer. Yrkes- och kompetensbeskrivningar, intervjuer med personer som jobbar i branschen och information om vilka utbildningar som finns för respektive yrke.