Blog

Nyhetsbrev #100 Ny ungdomssajt ska locka ungdomar till transportnäringen!

07 november 2018,   By ,   0 Comments

Väljer man gymnasieskolans fordons- och transportprogram eller sjöfartsprogrammet går man en ljus framtid till mötes. Branscher i teknikens framkant. Men trots detta väljer för få ungdomar yrkesutbildningar idag. Detta vill Transportföretagen ändra på och har lanserat sajten ”Vi kör!” som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 16 år för att öka intresset för branscherna

 

 

Sajten fokuserar på yrken där det idag råder stora rekryteringsbehov – motorbranschen, yrkesförare samt yrken inom sjöfart och flyg. Våra branscher har blivit alltmer digitaliserade och många av våra yrken är roliga och ger stora möjligheter. Man kan starta eget, jobba överallt i världen och även plugga vidare om man så vill det.

På sajten www.vikor.nu kan man läsa på om de olika yrkena inom fordon, sjöfart och flyg. Här finns även filmer, djupintervjuer med unga människor som jobbar inom våra olika yrken och man kan även testa sina kunskaper i ett våra quiz. Vi finns även på FB, Instagram och Youtube.

 

 

www.Satsapasjofart.se
Sjöfartsbranschen är en av världens mest globala näringar och erbjuder en rad spännande arbetsuppgifter, både till sjöss och i land. Det svenska sjöfartsklustret sysselsätter cirka 100.000 personer. Den sjöburna handeln ökar ständigt och de svenska rederierna ligger i framkant när det gäller att bygga miljövänliga fartyg. Både manskap och befäl spås ha en god arbetsmarknad framöver.

I Sverige finns sex sjöfartsgymnasier med rikstäckande intag som utbildar motormän och matroser. Under de tre åren varvas teoretiska studier i skolan med praktiska moment ombord i skolfartygsmiljö. Eleverna erbjuds också möjlighet att läsa de högskoleförberedande ämnena. Sverige har två sjöfartshögskolor; Chalmers i Göteborg och Linnéuniversitetet i Kalmar.

Sjökaptensprogrammet och sjöingenjörsprogrammet är 4-åriga där studierna varvas med praktik ombord på olika fartyg. På Chalmers finns även ett 3-årigt program Internationell Logistik för de som vill arbeta som mäklare, speditörer m.m.

 

Transportföretagen och jobben
Här finns jobben och framtiden! Transportnäringen har ett stort rekryteringsbehov framöver. De kommande tio åren kommer sektorn att behöva anställa cirka 150 000 medarbetare. Vi behöver allt ifrån mekaniker, tekniker, förare och bilskadereparatörer, ja alla yrkeskategorier behöver vi rekrytera och behovet är stort och växande. Transportnäringen är Sveriges blodomlopp och hela näringslivet och vårt samhälle är beroende av transportnäringen för att kunna fungera.

Här kan ni läsa mer om transportnäringens rekryteringsbehov på länsnivå, Tempen på motorbranschen och Tempen på bussbranschen.

 

 

Motorbranschcollege – branschens kvalitetssäkring av gymnasieskolans fordons- och transportprogram.
Här kan du läsa mer om vilka skolor som är certifierade >>

 

 

Välkommen till Transportföretagens Skolledarkonferens 16 nov!

En inspirationskonferens med målet att utveckla dig som ledare och din verksamhet med koppling till gymnasiets fordonstekniska utbildningar.
Här får du möjlighet att nätverka och diskutera med kollegor från andra skolor, branschen och organisationer. Läs mer här >>