Blog

Nyhetsbrev #113 Välj Skogen – Skogssektorns framtida kompetensförsörjning!

01 februari 2019,   By ,   0 Comments
Sköta skogen eller uppfinna nya hållbara produkter. Skogssektorn är en framtidsbransch med en stor bredd av yrken. Men hur förmedlas egentligen bilden av skogssektorn till dagens ungdomar? Ger vi dem fortfarande den traditionella bilden av slitiga och smutsiga jobb som passar bäst för män? Vi vill uppdatera bilden genom att visa bredden och möjligheterna iskogsnäringen för både kvinnor och män!

Skogsbranschen behöver kompetens inom allt från biologi, ekologi och skogsskötsel till bioteknik, kemiteknik, datavetenskap, samhällsvetenskap, IT och kommunikation. Sektorn behöver fler medarbetare som hjälper till att utveckla en hållbar näring. Här kan du läsa om Matti, Johanna, Emil och Emma som har valt utbildningar och yrken som är direkt inriktade på skogen, vår stora och hållbara naturresurs.
 

 

Möt Matti Erikoinen som samordnar Skogen i Skolan!
– Som skogskonsulent på Skogsstyrelsen är jag arbetsledare för ett arbetsmarknadsuppdrag som ska öka integrationen och minska arbetslöshet. Jag studerade naturvetenskap på gymnasiet och därefter Jägmästarprogrammet på Sveriges Lantbruksuniversitet. Läs mer!
Johanna Ydringer utvecklar verksamheten!
– För 15 år sedan avslutade jag utbildningen till skogsvetare, som den då hette. Det gav mig den grund jag har byggt min karriär på. Från virkesköpare och certifieringsarbete till idag då jag arbetar med verksamhetsutveckling på skogsbolaget BillerudKorsnäs. Jag arbetar också med skolkontakter genom Skogen i Skolan. Läs mer!
Emil Hjerpe är skogsmästare och regionsamordnare
– Jag är skogskonsulent på Skogsstyrelsen och Regionsamordnare för Skogen i Skolans region Örebro. Där jobbar vi med att hjälpa skolorna med utomhuspedagogik. Jag är utbildad mäklare och studerade till skogsmästare på Skogsmästarskolan. Under 2019 är inspirationsdagar för lärarstudenter på Örebro universitet inplanerade. Läs mer!
Emma Berglund bygger broar mellan skogsbruket och samhället
– Jag studerade till jägmästare, läste skogspolitik och hade ett utbytesår i Kanada. När jag var generalsekreterare för CEPF i Bryssel arbetade jag för europeiskt familjeskogsbruk. Numera ansvarar jag för samhällskontakter hos LRF Skogsägarna där äganderätt är ett hett debattämne. Läs mer!

 

 

 

Skogen i Skolan är ett rikstäckande samarbete mellan skogssektorn och skolan med syftet att väcka intresse för och skapa positiva attityder till skog och skogsbruk hos elever och skolpersonal. Vi vill att lärare ska använda skogen som klassrum i undervisningen. Några av våra verktyg är utomhuspedagogik och användandet av skolskogar.