Blog

Nyhetsbrev #122, Nytt lärarmaterial som skapar teknikintresse

03 april 2019,   By ,   0 Comments

Arbetsmarknaden är under ständig förändring till följd av teknikens framsteg. Vi vet inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden. Det vi vet är att alla kommer att jobba med teknik på något sätt. Därför måste vi förbereda unga för framtidens arbetsmarknad, redan idag.

 

– Unga är bättre förberedda för den tekniska utvecklingen än vad de tror. De behöver bara inse det, säger Felicia Söderstedt, kommunikatör på Arbetsmarknadskunskap.

Arbetsmarknadskunskap har därför tagit fram ett lärarmaterial tillsammans med Teknikföretagen för att uppmärksamma denna förändring. Teknik kan framstå som svårt och otillgängligt, när det egentligen ska betraktas som en självklarhet i alla jobb.

– Jobben förändras till följd av teknikutvecklingen och många kommer i framtiden jobba med arbetsuppgifter som inte finns idag. Teknik kommer att användas överallt oavsett vad vi jobbar med och det måste vi diskutera med ungdomarna, säger Andreas Lepa, kommunikatör på Arbetsmarknadskunskap.

Lärarmaterialet består av lektionskort. Dessa inleds med en framtidsspaning och kan användas både på högstadiet och i gymnasiet. För att ungdomar ska få en förståelse om vilka färdigheter som behövs på framtidens arbetsmarknad måste de veta hur ny teknik kommer att påverka jobben. Vad behöver vi kunna i framtiden? Var lär vi oss de färdigheterna redan idag?

Läs mer om Arbetsmarknadskunskap och ta del av lärarmaterialet här >>

 

 

Arbetsmarknadskunskap syftar till att skapa en större förståelse hos unga för att öka möjligheterna till en hållbar kompetensförsörjning. Genom medvetna studie- och yrkesval får de bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Vi möter unga i klassrummen för att prata om arbetsmarknadens behov, var jobben finns och hur de tar sig dit. Våra lektioner och föreläsningar är ett komplement till studie- och yrkesvägledningen och vi jobbar i nära samarbete med skolorna inför våra besök. Till skillnad från skolornas vägledning kommer vårt uppdrag från arbetsgivarsidan. Därför är vår utgångspunkt arbetsgivarnas behov av kompetenser och förmågor. Arbetsmarknadskunskap är ett franchise-koncept och under 2018 träffade vi nästan 50 000 elever i hela Sverige.