Blog

Nyhetsbrev #136, Kommer robotarna ta våra jobb?

02 september 2019,   By ,   0 Comments
Vad innebär digitalisering för våra arbetsplatser och hur har arbetsmarknaden påverkats av den digitala utvecklingen? Hur kommer arbetsmarknaden se ut i framtiden, vad innebär plattformsekonomi och att giggjobba? Detta är aktuella områden som tas upp i Arena Skolinformations nya arbetshäfte om digitaliseringens påverkans på arbetslivet och i den tillhörande digital föreläsning ”Kommer robotarna ta våra jobb?”

 

 

Arbetsmaterialet
Arbetsmaterialet är tänkt att komplettera och bredda perspektiven i ditt arbete att öka kunskaperna om arbetslivet hos eleverna. Att det ska kännas användbart och aktuellt för så väl dig som studie – och yrkesvägledare som lärare utifrån de nya skrivningarna i läroplanen från 2018. Vi hoppas att bidra till ökade kunskaper och en ökad förståelse hos eleverna för vilken påverkan digitaliseringen har på arbetsmarknaden, i dag och i framtiden.

Vår förhoppning på Arena Skolinformation är att du som studie och yrkesvägledare ska ha nytta av arbetshäftet, övningarna och digitala föreläsningen i ditt arbete.

Ladda ner ditt eget exemplar kostnadsfritt här >>

 

Föreläsning “Kommer robotarna ta våra jobb?”
Victor Bernhardtz är ombudsman för digitala arbetsmarknader på fackförbundet Unionen. I denna föreläsning förklarar han hur digitaliseringen påverkat vår arbetsmarknad och hur utvecklingen påverkar arbetslivet nu och i framtiden. Denna föreläsning kan användas som ytterligare ett komplement i undervisningen.

 

 

Victor Bernhardtz ”Kommer robotarna att ta våra jobb?”

 

Arbetslivskoll – Allt vårt skolmaterial hittar du här >>

 

Kontakta oss gärna >>