Blog

Nyhetsbrev #139, Bygg din framtid – En inbjudan till bygg- och anläggningsbranschen!

16 september 2019,   By ,   0 Comments
När BYNs broschyr Timstocken behövde en uppdatering togs beslutet att göra en helomvändning. Det behövdes en rejäl uppfräschning och behovet av att tänka om och tänka nytt var stort. Målet var att skapa en broschyr och en webbsida som på ett tilltalande sätt sålde in de 16 yrken som BYN hanterar. Slutprodukten blev Bygg din framtid.

Intresseväckande
Den gamla foldern Timstocken uppfattades som riktad till de som redan har bestämt sig för byggbranschen. Vi ville göra det intressant och spännande för andra också. Vi vill bemöta myter om yrket och branschen samt visa upp stolta yrkesverksamma på ett personligt sätt och på så vis väcka nyfikenhet även hos de som inte tidigare funderat på yrket eller branschen säger Thomas Hagman (BYNs kansli) som är projektansvarig för Bygg din framtid. Målgruppen för den nya satsningen är främst högstadieelever men också deras föräldrar och Studie- och yrkesvägledare.

 

 

Bort med den stereotypiska bilden
En viktig fråga genom projektet med Bygg din framtid har varit att visa upp och förtydliga att bygg- och anläggningsbranschen önskar att bredda sig och bli mer inkluderande. Både när det gäller ursprung och kön. Den första upplagan publicerades för ett år sedan, oktober 2018.  Läsaren kan nu lära sig mer om de 16 BYN-yrkena, vilken utbildningsväg som krävs för respektive yrke och hur arbetet ser ut just nu på arbetsplatser i Sverige. De som representerar dessa yrken är 16 kvinnor från hela landet med varierande bakgrund, ålder och fritidsintressen. Syftet är att visa upp den stora bredd som faktiskt redan finns bland de varselklädda arbetarna på våra byggarbetsplatser.Vi ville helt enkelt ta bort den stereotypiska bilden av byggarbetaren förklarar Thomas Hagman.

 

Nästa steg
Nu i oktober är det dags för steg två. Nu kommer även manliga förebilder finnas med på webbsidan. De ska synas parallellt med de kvinnliga. Även här är syftet att visa upp personen bakom byggarbetaren. Det finns en stor bredd bland de som arbetar på en byggarbetsplats, bara för att alla har varselkläder betyder det inte att alla tänker lika eller har samma fritidsintressen. Bland alla de kvinnor och män som nu kommer representera BYN-yrkena finns bland annat den hästintresserade beläggningsarbetaren Ronja från Göteborg och den bandyspelande plattsättaren Filip från Västerås.

 

 

Både webb och broschyr – Kika in, ladda ner, beställ!
Bygg din framtid finns både som hemsida www.byggdinframtid.se och som broschyr. Dels finns den som PDF men framförallt går den att beställa hem som fysisk broschyr på BYNs e-handelsportal. För beställning alternativt nedladdning av PDF via E-handelsportalen behövs ett login men det är en enkel procedur att skaffa ett sådant, klicka bara här >>

 

Välkommen till Yrkes-SM i Helsingborg 2020!
Yrkes-SM genomförs vartannat år med cirka 45 olika yrken representerade.
Nästa Yrkes-SM är den 22–24 april 2020 i Helsingborg.  

Från Bygg- och anläggningsbranschen tävlas det i sju yrken. Bland annat som betongarbetare, golvläggare och maskinförare. Nu under hösten anordnar gymnasieskolor runt om i landet egna skoltävlingar inom de aktuella byggyrkena för att ta fram tävlanden till SM. När det kommer till maskinförartävlingen sker först ett nationellt teoretiskt prov som avgör vilka skolor som kvalificerar sig till SM. Varje skola avgör sedan själva, genom tävling eller utnämning, vem som ska köra.

Kom gärna och besök oss på Yrkes-SM. Det är öppet för allmänheten och alla skolor och elever är speciellt välkomna!

Läs mer om yrkes-SM på yrkessm.se

Kontakta oss gärna!
info@byn.se
Tel:  08-564 881 60
 

BYGG DIN FRAMTID
Bygg din framtid drivs av Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, BYN, som arbetar för att det inom byggbranschen ska finnas välutbildade och kompetenta yrkesarbetare, som kan utvecklas och anta framtidens utmaningar. Läs mer om BYNs arbete på www.byn.se