Blog

Nyhetsbrev #149, Gröna utbildningar och jobb – massor av möjligheter!

13 november 2019,   By ,   0 Comments
Det gröna näringslivet omfattar växande branscher som ser till att vi alla får mat, förnybar energi, upplevelser och biologisk mångfald. Detta är grunden för det hållbara samhället – att bruka och vårda naturen, skogen, jorden, djuren, vattnet och luften på ett hållbart sätt. Här finns många spännande jobb och utbildningar – oavsett om man vill börja jobba direkt efter gymnasiet, är yrkesbytare, eller siktar på högskolestudier.

 

 

Spännande utbildningar och hundratals yrken för en hållbar, levande och bättre värld – hjälp oss att nå fler unga och äldre med information och inspiration!

 

Många gröna yrken och lätt att hitta jobb

Det gröna näringslivet skapar det allt fler människor efterfrågar – hållbara och miljövänliga tjänster och produkter, med hänsyn taget till naturen och till kommande generationer. Branscherna välkomnar fler medarbetare, såväl direkt efter gymnasiet som efter fortsatta studier. Det är lätt att få jobb, och olika marknader växer. Vi behöver bli fler som jobbar med dessa livsviktiga och komplexa frågor!

Det finns hundratals yrken inom det gröna näringslivet, det handlar om jobb i små och stora företag, i intresseorganisationer och myndigheter – människor som arbetar praktiskt och/eller teoretiskt med skog, vatten, jord, djur, trädgård, matförädling, bioenergi, miljöfrågor, rådgivning och forskning, läs mer här >>

Se filmer med unga yrkesverksamma, klicka här >>

 

Naturbruksprogrammet – jobb direkt + fortsatta studier

Gymnasievalet närmar sig. Naturbruksprogrammet NB är yrkesprogrammet som ger en bred utbildning för den som är intresserad av djur, natur, odling och teknik/maskiner. Teorin varvas med praktik och minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, i olika företag i Sverige och ibland utomlands. Naturbruksutbildningen ger stora möjligheter till arbete direkt efter studenten.

MEN – Naturbruksprogrammet är mer än ett rent yrkesprogram, och erbjuder en mängd olika karriärvägar. Det gröna arbetslivet efterfrågar högskoleutbildade människor med praktisk erfarenhet, och här utgör naturbruksprogrammet en viktig bas. Många naturbruksgymnasier erbjuder sina NB-elever, förutom den praktiska yrkesutbildningen, möjlighet till naturvetenskaplig och/eller samhällsvetenskaplig högskolebehörighet. Det vill säga, ganska många gymnasieelever väljer att inom sin naturbruksutbildning läsa kurser för att nå grundläggande eller särskild behörighet till högskolan. De har siktet inställt på lantmästare, agronom, biolog, hippolog, skogsmästare, jägmästare, djursjukskötare, trädgårdsingenjör, veterinär, ekonom, lärare, hundförare inom polis/tull etc. Behörigheter i Biologi 2 och Naturkunskap 2 får NB-eleverna direkt via naturbruksprogrammets ”gröna” kurser.

Läs mer om Naturbruksprogrammet på www.naturbruk.se

Film om elever som går Naturbruksprogrammet: Varför välja naturbruksprogrammet?

Länkar till 66 NB-skolor över hela landet, med olika huvudmän och yrkesutgångar, finns här >>

Många NB-skolor ligger på landsbygden, med stora fysiska resurser i form av mark, djur och maskiner, och erbjuder internatboende för elever som kommer långväga ifrån. Ett antal av dessa ”gröna naturbrukscentra” driver dessutom vuxenutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar, samt diverse hållbarhetsprojekt i samverkan med det omgivande samhället.

 

Forskning och utbildning vid SLU – vetenskap och utbildning för hållbart liv

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, forskar och utbildar om stora frågor som berör oss alla, såsom matförsörjning, rent vatten, material och energi, men också om djur, ekonomi, hälsa och hållbara städer. SLU är i världseliten i olika rankningar.

SLU har 23 utbildningar på grundnivå, såväl kandidatutbildningar som längre yrkesutbildningar inom 9 ämnesområden. SLU är ett vidsträckt universitet, med stora campus med forskare och studenter i Umeå i norr, Uppsala/Ultuna i mellansverige och Alnarp i Skåne med ett rikt studentliv och spännande utbildningar, läs mer här >>  Många av naturbruksgymnasiernas yrkeslärare, instruktörer och skolledare har studerat vid SLU.

 

För SYV och lärare:

Koppla ihop skolan och det gröna näringslivet genom branschens/Jobba Grönts jobbguide, filmer och presentationer anpassade för klassrummet. Läs mer här >>

Ett annat tips är MatRätt, med färdiga lektioner som tar dig och dina elever på en resa från jordbrukarens marker till butiken. MatRätt handlar om hur maten produceras och hur våra val i butiken kan påverka miljömässig hållbarhet. Det handlar även om allt som jordbruket bidrar med utöver själva maten. Materialet är framtaget av Jordbruksverket i samverkan med branschen. Här hittar du materialet >>

Kontakta oss gärna!

Gröna arbetslivet/Jobba Grönt, klicka här >> 
Naturbruksgymnasierna genom Naturbruksskolornas Förening, klicka här >>
SLU, 
klicka här >>