Blog

Nyhetsbrev #181, Nytt yrkesutbildningsavtal, nytt namn och ny profil!

25 september 2020,   By ,   0 Comments
Hur det nya yrkesutbildningsavtalet påverkar våra elever

Facken och arbetsgivarorganisationerna i byggindustrin har tagit fram ett nytt yrkesutbildningsavtal. Detta avtal träder i kraft i år, 2020. Eleverna som började årskurs 3 tillhör därför den första årskullen som kommer att anställas med de nya reglerna när de går ut skolan våren 2021. Avtalet gäller inte inriktningarna måleri och plåt samt yrket glastekniker inom husbyggnad. För dessa yrken gäller särskilda avtal.

 

Liksom tidigare är det viktigt att eleverna satsar på att få en så komplett yrkesutbildning som möjligt. De gymnasiegemensamma kurserna och yrkeskurserna bildar tillsammans grunden för yrkesexamen och gör eleven väl förberedd för sitt kommande arbetsliv. Vi vill också påminna om fördelen med att läsa in de kurser som krävs för att få grundläggande behörighet för högskolestudier. Även om man inte tänker läsa på högskola just nu, kanske önskan kommer senare i livet.

Viktiga nyheter!

Det nya avtalet innebär en del nyheter som är viktiga för dig som SYV att känna till.

– Eleven måste läsa alla de yrkeskurser som krävs för den yrkesutgång hen väljer.
Om eleven inte har godkänt betyg, lägst E, i dessa kurser behöver hen läsa in dem innan man inleder kvalificeringstiden (den tid eleven ska arbeta efter skolan innan man får ett yrkesbevis). Enklast är förstås att se till att klara alla de kurser som krävs redan under gymnasietiden. Klaras yrkeskurserna och yrkesexamen av är grunden satt för att arbeta i byggbranschen.

– Eleven behöver inte längre föra in timmar i en utbildningsbok. Tidigare har lärlingstiden räknats i timmar som har förts in i en utbildningsbok. Nu räknas tiden i månader och man behöver inte föra i tid i utbildningsboken, under kvalificeringstiden.

Vägen till yrkesbevis
När eleven gått ut skolan gäller följande förutsatt att hen är godkänd i de kurser som krävs för yrket:

1. Hen behöver söka sig till ett företag som har kollektivavtal inom bygg och anläggning. Dessa företag är medlemmar i Byggföretagen eller Maskinentreprenörerna alternativt har hängavtal med Byggnads eller Seko.

2. Anställningen kan inledas med en provanställning på max 6 månader. Därefter är hen tillsvidareanställd.

3. Olika antal månader till yrkesbevis. Beroende på vilket yrke som valts varar lärlingsanställningen i 24, 30 eller 36 månader.

4. Företaget ska ta fram en utvecklingsplan för hen. Eleven har ju mycket kvar att lära, men har också en bra grund att stå på från Bygg och Anläggningsprogrammet.

5. Lönen är lite lägre i början. Den ökar sedan för varje år hen jobbar och när hen fått sitt yrkesbevis får hen samma lön som andra med yrkesbevis i sitt yrke.

Om du inte har klarat alla de kurser som krävs för en godkänd grundutbildning i skolan kommer du att behöva komplettera för att få ett yrkesbevis.

 

Har du som SYV eller eleven frågor? 
Om du har några frågor kan du kontakta din BYN-region. Kontaktuppgifter hittar du på: www.byn.se/om-byn/byn-regionalt

Ett namnbyte i två steg

I samband med det nya yrkesutbildningsavtalet kom parterna överens om att byta namn från Byggnadsindustrins yrkesnämnd till Byggindustrins yrkesnämnd. Tanken var att tydligare markera bredden på branschen. Det vill säga att den inte är begränsad till just byggnad utan istället peka på hela byggindustrin. Detta blev dock endast det första steget.

Från industri till bransch
Från det att yrkesutbildningsavtalet undertecknades 6 maj 2019 och fram till våren 2020 fördes diskussioner mellan parterna och kommunikationsbyrån KKM om att ordet industri i det nya namnet. Slutsatsen blev att det inte är fördelaktigt. Ordet är bland annat förknippat med en mansdominerad bransch och kan vara hämmande för en del kvinnor att söka sig till. Detta är bland annat en av anledningarna att Sveriges Byggindustrier i februari 2020 ändrade sitt namn till Byggföretagen.

Byggbranschens yrkesnämnd
Det slutliga namnet blev istället Byggbranschens yrkesnämnd. Tanken med det nya namnet är att det ska spegla det pågående förändringsarbete som BYN gör för att attrahera ytterligare målgrupper till bygg- och anläggningsbranschen.

Rött blev turkost

I samband med nya yrkesutbildningsavtalet och namnbytet uppgraderade BYN sin grafiska profil och även hemsidan. Den röda hjälmen är nu borta och ersatt av turkosa byggnadssiluetter. 

Ny logotyp
Målet med den nya logotypen var att fokusera mer på byggbranschens slutprodukt.

 

 

Tydligare hemsida
Det har skett stora förändringar med BYNs hemsida, men förhoppningen är att det skapats en tydligare produkt som är lättare att finna bra och matnyttig information på.
www.byggbranschensyrkesnamnd.se

 

 

Kontaktuppgifter:
info@byn.se