Blog

Nyhetsbrev #194, Naturbruksprogrammet – brett program med oväntade karriärmöjligheter

25 november 2020,   By ,   0 Comments
Det gröna näringslivet omfattar växande branscher som ser till att vi alla får mat, förnyelsebar energi, upplevelser och biologisk mångfald. Detta är grunden för det hållbara samhället – att bruka och vårda naturen, skogen, jorden, djuren, vattnet och luften på ett hållbart sätt. Branscherna välkomnar fler medarbetare, såväl direkt efter gymnasiet som efter fortsatta studier. Det är lätt att få jobb, och olika marknader växer. Arbetslivet efterfrågar även högskoleutbildade människor med praktisk erfarenhet, och här utgör naturbruksprogrammet en viktig bas. Vi behöver bli fler som jobbar med dessa livsviktiga och komplexa frågor!

Naturbruksprogrammet
– brett program med oväntade karriärmöjligheter

 

 

Naturbruksprogrammet
– jobb efter gymnasiet, och högskoleförberedande

Naturbruksprogrammet (NB) är gymnasieprogrammet som ger en bred utbildning för tjejer och killar som är intresserade av djur, natur, odling och teknik/maskiner. Teorin varvas med praktik och minst 15 veckor APL, arbetsplatsförlagt lärande, i olika företag. Utbildningen ger stora möjligheter till arbete direkt efter studenten – och att studera vidare för den som vill det. Naturbruksprogrammets kurser motsvarar Biologi 1 och 2 samt Naturkunskap 1 och 2. Minst 10 – 15 procent av gymnasieeleverna läser vidare inom några år, t.ex. till lantmästare, djursjukskötare, skogsmästare, agronom, hippolog biolog, etologi och djurskydd, jägmästare, trädgårdsingenjör, veterinär, ekonom, lärare, polis/ tull (hundförare) eller sjuksköterska.

Sex inriktningar från hösten 2021
Eleven väljer från hösten 2021 bland sex inriktningar på naturbruksprogrammet: djurvård, hästhållning, lantbruk, naturturism, skogsbruk och trädgård. I programmet finns möjlighet att läsa högskoleförberedande kurser, t.ex. mer matematik och kemi, utöver den grundläggande högskolebehörigheten.

Inriktning djurvård ger kunskaper om djur för olika ändamål, deras behov samt samspelet mellan djur och människa. Inriktningen förbereder för arbete inom djurens hälso- och sjukvård, arbete med hundar, med djur för forskningsändamål, med djurparksdjur eller inom zoohandeln. Djurbranschen har t.ex. stort behov av djurvårdare på nivå 2 inom djursjukvården, en kompetensnivå som man kan nå under gymnasietiden. Arbete med hund inom olika specialområden växer också stort.

Inriktning hästhållning ger kunskaper om hästar, deras beteende och behov. Hästeleverna tränar ledarskap i sitt samspel med hästarna. Inriktningen förbereder för arbete som hästskötare med olika inriktning inom hästnäringen, som t.ex. ridning och trav.

Inriktning lantbruk ger kunskaper om mark, vatten, växter, djur, ekonomi och teknik. Den gröna näringen har bl.a. stort behov av duktiga djurskötare och maskinförare, där många jobb finns direkt efter gymnasiet.

Inriktning naturturism ger kunskaper om naturen som en förnybar resurs och om hur hållbara naturupplevelser kan utvecklas och nyttjas inom naturturismen. Inriktningen förbereder för arbete inom den växande naturturismen, med naturguidning, fiske och vattenvård, jakt och viltvård samt inom fackhandeln.

Inriktning skogsbruk ger kunskaper om skogen som en förnybar och uthållig resurs. Skogsbranschen har bl.a. stort behov av skogsmaskinförare, skogsmaskinmekaniker och skogsvårdare, det vill säga områden där skogseleverna får god utbildning och träning under gymnasietiden.

Inriktning trädgård ger kunskaper om mark, växter, växtmiljöer och trädgårdens betydelse i samhället. Inriktningen leder till arbete med trädgårdsanläggning, skötsel av utemiljöer, odling på friland eller i växthus, och i fackhandeln. Det är områden där trädgårdsbranschen har stort behov av kompetenta medarbetare.

naturbruk.se – info om NB och naturbruksskolorna

På sajten naturbruk.se finns information om naturbruksprogrammet samt länkar till ett 70-tal naturbruksskolor över hela landet, med olika yrkesutgångar. En del skolor ligger i städerna, och många andra ”på landet”, med stora fysiska resurser i form av mark, djur och maskiner, och möjlighet till internatboende för elever som kommer långväga ifrån. Ett antal av dessa ”gröna naturbrukscentra” har dessutom yrkesvux-, yrkeshögskole- och uppdragsutbildningar, samt diverse hållbarhetsprojekt i samverkan med det omgivande samhället, läs mer här >> 

Många gröna yrken och lätt att hitta jobb

Det gröna arbetslivet efterfrågar såväl praktiker som högskoleutbildade människor med praktisk erfarenhet. Det finns hundratals yrken inom dessa branscher, det handlar om jobb i små och stora företag, i intresseorganisationer och myndigheter – människor som arbetar praktiskt och/eller teoretiskt med skog, vatten, jord, djur, trädgård, matförädling, bioenergi, miljöfrågor, rådgivning och forskning, läs mer här >>

Se filmer med unga yrkesverksamma, klicka här >>

För SYV och lärare

Koppla ihop skolan och det gröna näringslivet genom branschens/ Jobba Grönts jobbguide, filmer och presentationer anpassade för klassrummet. Läs mer här >>
 

Kontakta oss gärna!

Gröna arbetslivet/ Jobba Grönt, klicka här >> 
Naturbruksgymnasierna genom Naturbruksskolornas Förening, klicka här >>