Blog

Nyhetsbrev #213, Kemikarriär – nytt inspirerande handledningsmaterial

10 juni 2021,   By ,   0 Comments
Kemikarriär är en karriärsajt framför allt för unga, studie- och yrkesvägledare, lärare och alla andra som är intresserade av kemiindustrin och dess jobbmöjligheter. På sajten Kemikarriar.se har unga människor möjlighet att få reda lite mer om vad människorna i kemiindustrin arbetar med och hur de ser på sina jobb. Tanken är att inspirera till en framtid inom en spännande sektor, men också att ge mer faktabaserad information om vilka möjligheter som finns för den som vill satsa på en karriär inom kemiindustrin.  

 

Filmerna kan även användas i undervisningen, som inspiration eller för att ge en mer konkret bild av arbeten inom industrin.

 

Fyra lektionsupplägg för lärare och studie- och yrkesvägledare

 

Verktygslåda för att hitta olika utbildningar

Under lektionen tittar eleverna på filmer med personer som har några olika yrken, tar reda på vilka utbildningar som leder till dem och hur arbetsmarknaden ser ut.

Målgrupp: Åk 3 på gymnasiets naturvetenskapliga eller teknikprogram.

Länk till PDF >>

 

Det naturvetenskapliga arbetssättet

Under lektionen diskuterar eleverna hur man kan använda ett naturvetenskapligt arbetssätt i sitt yrke med utgångspunkt i några filmer om personer som arbetar som forskare och utvecklare inom kemiindustrin.

Målgrupp: Kemi på gymnasiet.

Länk till PDF >>

 

Hållbarhet ur ett industriperspektiv

Många av de personer som intervjuas på Kemikarriär.se säger att de brinner för hållbarhet. Under lektionen tittar eleverna på några av filmerna och tar sedan reda på mer om några företags hållbarhetsarbete.

Målgrupp: Nk 1, Ke 1 eller Tk 1. Kan även kopplas livscykelanalys i Bi 1.

Länk till PDF >>

 

Kemi på gott och ont

I industrin skapas nya ämnen och material som snabbt ingår i människors vardag och som många av oss uppskattar. Kemikalier kan bidra till ökad hållbarhet, men kan också ha negativa egenskaper och användningen ifrågasätts ofta i samhällsdebatten. Genom att uppmärksamma och diskutera den tudelade bilden stöttas eleverna i att komma fram till sina egna slutsatser.

Målgrupp: Ke 1, Ke 2, Nk 1, Bi 1 och Sh1

Länk till PDF >>

 

 

Allkemi – för de med stort intresse av naturvetenskap

För elever som har stort intresserade av kemi och annan naturvetenskap kan det också vara på sin plats att tipsa om ungdomsmagasinet Allkemi.

Tidningen, som innehåller nyheter om kemi, innovation och hållbar utveckling, kommer ut en gång per termin. Elever som går i årskurs 7-9 och på gymnasiet samt deras lärare och annan skolpersonal kan prenumerera utan kostnad.

Prenumerationer beställs här >>

 

 

 

Greta Hjortzberg
Ansvarig Kompetensförsörjning 

Tel: 010 455 38 56
Mobil: 072 519 93 52
greta.hjortzberg@ikem.se

 

 

Bakom Kemikarriär står IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige. Materialet för lärare och Studie- och yrkesvägledare är utvecklat tillsammans med Kemilärarnas Resurscentrum (KRC).