Blog

Nyhetsbrev #217, Livsavgörande karriärsteg genom internationellt utbyte

08 september 2021,   By ,   0 Comments

Många studier visar att internationellt utbyte för elever och studerande kan bidra till avgörande steg i karriärutvecklingen. Nu öppnas dörren till ännu fler möjligheter med det nya Erasmus+ programmet.

 

Deltagandet i programmet behöver breddas och komma fler till del och därför är det av yttersta vikt att studie- och yrkesvägledare kan uppmuntra sina sökande att inkludera en period av studier eller praktik i ett annat land, inom ramen för framtidsvalet.

UHR är kontaktpunkt i Sverige för Euroguidance, som jobbar för att utveckla en internationell dimension inom vägledningsområdet. Det gäller även vägledare själva, som kan utvecklas i sin profession genom utbyte med kollegor i andra länder.

 

Distanskurs i Ivägledning för dig inom vux

Hur ser då möjligheterna ut? I höst ger Euroguidance, tillsammans med EPALE, för första gången en distanskurs i Ivägledning för dig som arbetar som vägledare inom vuxenutbildningen. Ivägledning handlar om konsten att vägleda sina sökande före, under och efter en utlandsperiod. Sista anmälningsdag är den 29 september och vi hoppas kunna locka många till denna kostnadsfria kompetensutveckling som inte kräver mer än ett par timmars arbete i veckan. Certifikat på genomgången kurs utfärdas av UHR.

 

Röster från deltagare i tidigare kurser
 

Påfyllning i din profession 

På Euroguidance webbplats finns ett webbibliotek där man kan ta del av nya publikationer och rapporter inom vägledningsområdet i Europa och globalt.

Där finns även ett internationellt nyhetsflöde för dig som vill ha koll på vad som händer inom vägledningsfältet i Europa.

Euroguidance Sweden är del av ett nätverk som finns i 34 länder i Europa. På den gemensamma webbplatsen finns en event-kalender med relevanta konferenser och seminarier. Många av dem ges digitalt och är kostnadsfria.

Där finns även en databas för goda exempel inom vägledningspraktik och metodik i Europa. Har du som vägledare ett exempel som du vill dela med dig av till europeiska kollegor, får du gärna höra av dig.

Som vägledare är du över huvud taget alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar om möjligheter för dina sökande eller dig själv: euroguidance.sweden@uhr.se.