Blog

Nyhetsbrev #255, Låt dina elever testa sin talang!

24 maj 2022,   By ,   0 Comments
Använd ett talangtest för att på ett lekfullt sätt vägleda dina elever till vilket yrkesprogram som kan passa dem. Testresultatet kan ge en fingervisning om vilket yrkesprogram som skulle kunna passa eleven baserat på intresse och talang och kan väcka nyfikenhet kring det framtida gymnasievalet.

 

Låt dina elever testa sin talang

Testet är en del av konceptet ”DinTalang” som når unga med budskapet att gymnasievalet ska baseras på talang och intresse. Kampanjerna kring DinTalang förs i olika sociala medier som Snapchat, Instagram och Facebook.

Länk till talangtestet >>

 

 

Materialbank för dig som arbetar i skolan

worldskills.se hittar du som arbetar med studie- och yrkesvägledning och undervisning, material och information som du kan använda för att hjälpa dina elever att göra väl underbyggda framtida val. Här hittar du framtidskartor, filmer, utbildningspaket på olika språk, lärarhandledningar och mycket mer.

Besök worldskills.se