Blog

Nyhetsbrev #261, Euroguidance 30 år – ta del av kostnadsfri kompetensutveckling

09 september 2022,   By ,   0 Comments

I år fyller Euroguidance nätverket 30 år. Från början bestod nätverket av medlemmar från de dåvarande 12 medlemsländerna i EU. Idag finns Euroguidance center i mer än 30 länder, med Nordmakedonien som senaste tillskott.

Bild från Euroguidance nätverksmöte i Paris i juni 2022

 

Med finansiering från Erasmus+, fortsätter nätverket att stödja kompetensutveckling av vägledare med fokus på den europeiska dimensionen inom livslång vägledning. Starkt nätverkande och samarbete över gränserna samt ett globalt förhållningssätt till kompetensutveckling känns viktigare än någonsin.

Europeisk konferens

För att fira, kommer Euroguidance nätverket att bjuda in till en kostnadsfri konferens för vägledare i hela Europa, under rubriken Meeting the future today: Capacity building for the European guidance community, den 30 november 2022, på plats i Prag eller on-line.

I en serie workshops och panelsessioner; kommer befintliga verktyg, ramverk och tillvägagångssätt inom vägledningsområdet att presenteras och diskuteras.

Håll utkik på www.euroguidance.eu  för mer information och anmälan!

Kurs och utbyte för vägledare på högstadiet och gymnasiet

Under oktober och november erbjuder Euroguidance-centren i de nordiska och baltiska länderna en transnationell distanskurs för vägledare om studier och praktik i andra länder.

Kursen riktar sig till dig som arbetar med unga (ca 14-18 år) och som inte har så mycket tidigare erfarenhet av internationell mobilitet. Kursen tar inte särskilt mycket tid i anspråk, men ger möjlighet till nätverkande med kollegor i de andra länderna.

Det är kostnadsfritt att delta och Sverige har plats för tre vägledare.

Läs mer och anmäl dig senast 20 september: Nordisk-baltisk distanskurs i höst – UHR:s sidor för vägledare

Kurs för vägledare inom vuxenutbildningen

Med start 3 oktober erbjuder Euroguidance Sweden tillsammans med EPALE en kurs på distans för dig som arbetar med vägledning inom vuxenutbildningen. Kursen erbjuder:

 • Allmän kunskap om internationell mobilitet
 • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
 • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut
 • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet
 • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen beräknas ta ca 2-3h/vecka i anspråk och den är kostnadsfri. Läs mer och anmäl dig senast 20 september: Distanskurs i Ivägledning för dig inom vuxenutbildningen – UHR:s sidor för vägledare

Global Careers Month – “Never before in history has career guidance been so important”

Den 8 november – 13 december 2022 arrangeras för första gången Global Careers Month Initiativtagare är:

 • Cedefop (Europeiskt centrum för yrkesutbildning)
 • ETF (European Training Foundation)
 • UNESCO (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur)
 • ILO (FN:s internationella organisation för arbete),
 • OECD (Organisationen för ekonomisk samarbete och utveckling)
 • Världsbanken

Med eventet vill man bl a öka medvetenheten om betydelsen av effektiv karriärvägledning samt sprida forskning från de samarbetande organisationerna. Global Careers Month kommer att ha en egen webbplats och de kommer att bjuda in till ett inledande och ett avslutande seminarium för månaden. I övrigt ska man öppna upp för lokala, regionala och nationella event via sin webbplats.

Håll utkik på www.uhr.se/euroguidance för mer information!

Mer information:

 

Website
Facebook