Blog

Nyhetsbrev #281, Glasbranschen – en framtidsbransch!

12 januari 2023,   By ,   0 Comments
Glas är materialet som det moderna samhället inte klarar sig utan. Det ligger till grund för levande livsmiljöer, ger tryggare tillvaro och dessutom bättre hälsa tack vare tillgången till dagsljus. Studier visar att om vi vistas i miljöer med rikligt dagsljusinflöde så förbättras inte bara vår sömn och dygnsrytm, utan ökar också prestationsförmågan. Glasmästerier, bilglasmästerier och fasadföretag i glasbranschen levererar därför tjänster och produkter som har direkt påverkan på människors vardag.

 

 

År 2022 utlyste FN till ”International year of glass”. Ett internationellt glasår för att uppmärksamma glasets betydelse för det moderna samhället. Här visar vi bland annat hur glas bidrar till en tryggare tillvaro, bättre hälsa och ett öppet samhälle.

 

Tack vare den tekniska utvecklingen har också andelen glas i byggnader ökat och skapat nya användningsområden. Glasen blir både tunnare, större och starkare. De innehåller också mer teknik och smarta funktioner, såväl i bilar som i fönsterglas. Varför glasbranschen är en spännande bransch med goda framtidsutsikter för den som vill utbilda sig och arbeta i branschen.

 

 

Olika yrkesroller inom glasbranschen
Glasbranschen rymmer flera specialinriktningar och yrkesroller vilka alla utgår från glaset som den grundläggande komponenten i verksamheten:

Glastekniker
Den traditionella glasteknikern arbetar exempelvis med att byta och renovera fönster. Även med tillverkning och montering av hela glaspartier eller inredningsglas. Läs mer om glasteknikeryrket på Glasbranschföreningens webbplats.

Glas- och metallmontör
En glas- och metallmontör arbetar med glas- och metallkonstruktioner i både väggar, tak och entréer. Både i nyproducerade fastigheter som renoveringar och om-/tillbyggnader. Läs mer om yrket glas- och metallmontör på Glasbranschföreningens webbplats.

Bilglastekniker
En bilglastekniker byter och reparerar rutor på bilar, bussar, lastbilar och andra fordon. Såväl gamla som nya modeller. Läs mer om bilglasteknikeryrket på Glasbranschföreningens webbplats.

 

Gymnasieutbildning för glasteknikeryrket
För att bli glastekniker ska eleven läsa Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, välja inriktningen Husbyggnad och programfördjupningen Glastekniker. Samma grundutbildning gäller för den elev som vill bli bilglastekniker och glas-/metallmontör. Efter gymnasiet fullföljer eleven sin utbildning som lärling på ett glasmästeri eller bilglasmästeri.

 

 

Traditionell lärling – också en väg till glasteknikeryrket
Man kan också bli glastekniker genom en traditionell lärlingsutbildning på ett glasmästeri eller bilglasmästeri. En lärlingsutbildning tar drygt tre år.

 

Brist på konstglasmästare
Nyligen genomförde Glasbranschföreningen en kartläggning av konstglasmästare med kunskap om bly- och konstglas, vilket är en specialisering inom glasteknikyrket. Kunskapen om hur man ska renovera och restaurera blyglasfönster (exempelvis kyrkfönster) riskerar därför gå förlorad om inte branschen fyller på med fler yrkeskunniga. En spännande inriktning för elever som är intresserade av hantverk, färg och form.

 

Har du frågor om utbildning eller om glasbranschen
Kontakta gärna Joakim Länder på Glasbranschföreningen joakim.lander@gbf.se

 

Mer information och material att ladda ner

 

Glasbranschföreningen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 570 glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och metallentreprenörer i Sverige. Det finns även ett 60-tal företag som har associerat medlemskap. Dessa företag utgörs av branschens leverantörer. Föreningens främsta uppgift är att förse medlemsföretagen med de rätta kunskaperna och redskapen för att kunna bedriva en så bra verksamhet som möjligt.