Blog

Nyhetsbrev #297, Välkommen att delta i SyvBarometern 2023

08 juni 2023,   By ,   0 Comments
Tillsammans med ett stort antal regioner genomför Ungdomsbarometern och Hej Syv SyvBarometern 2023, en webbenkät som vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

 

SyvBarometern genomfördes första gången 2011 och senast 2019. Studien har som syfte att samla nationell och regional kunskap kring studie- och yrkesvägledares arbetssituation, samt måluppfyllelse av skolans uppdrag och utvecklingsbehov gällande studie- och yrkesvägledningen. Mycket har hänt sedan dess, och nu är det åter dags för en uppföljning!

Svaren är konfidentiella och kan inte kopplas till någon enskild person eller skola. Vi hoppas att du ska ta dig tid (ca 15 minuter) att svara på frågorna för att vi gemensamt ska kunna utveckla och höja kvalitén i svensk studie- och yrkesvägledning.

Denna studie skickas ut både nationellt via detta nyhetsbrev och av regioner som vi samarbetar med. Vi är medvetna om att du därför kan få flera mail med samma information. Har du redan blivit tillfrågad att delta i studien via din region ber vi vänligast att du svarar på enkäten via regionens enskilda länk. Har du redan svarat på enkäten? Tack! Ditt svar är otroligt viktigt för att ge bättre kunskap om rollen som studie – och yrkesvägledare. 

Har du inte fått en regional länk? Nu har du chans att göra din röst hörd! Sedan studien genomfördes första gången har ett stort antal regionala och nationella initiativ genomförts för att stärka vägledningsverksamheten. Men den kan bli ännu bättre! Klicka på den nationella länken nedan.

 

Klicka här för att svara på undersökningen nationellt >>

 

Genom SyvBarometern 2023 lyfter vi gemensamt vägledningsområdet och sätter fokus på frågan läsåret 23/24 och framåt. Vi planerar ett webinar i höst där vi presenterar de nationella resultaten.

Stort tack för din medverkan och svar! 

Med vänliga hälsningar,
Henrik Jodén
henrik.joden@ungdomsbarometern.se
www.ungdomsbarometern.se

Gabriella Holm
gabriella@hejsyv.se
www.hejsyv.se

 

 

Om SyvBarometern:
SyvBarometern genomfördes första gången 2011 (med uppföljningar 2013, 2016 och 2019) och har som syfte att samla nationell och regional kunskapkring studie- och yrkesvägledning. Studien genomförs i samarbete mellan Hej Syv, Ungdomsbarometern, ett antal regioner och nationella aktörer. Studien behandlar bland annat studie- och yrkesvägledares arbetssituation samt huvudmäns och skolors måluppfyllelse och utvecklingsbehov gällande studie- och yrkesvägledning. Ramverket har utvecklats med målsättningen att tillhandahålla regioner och kommuner/huvudmän ett beslutsfokuserat faktaunderlag utifrån skolans styrdokument och Skolinspektionens kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning. Sedan studien genomfördes första gången har ett stort antal både regionala och nationella initiativ genomförts för att stärka vägledningsverksamheten, och studien utgör därför en möjlighet att såväl utvärdera tidigare satsningar som en utgångspunkt för framtida utveckling. Målgrupp 2023 är studie- och yrkesvägledare i grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.