Blog

Nyhetsbrev #311, Rykande nyheter från Transportnäringen!

09 november 2023,   By ,   0 Comments
Rykande färskt lektionsmaterial, Filmer och rekryteringsmaterial om sjöfartens utbildningar, yrken och karriärvägar. Rapporter om kompetensförsörjning och mycket mer spännande. 

Rykande färskt lektionsmaterial

– Jämställdhet på väg

 

Jämställdhet på väg – så heter Transportföretagen Motors nya lektionsmaterial med två inriktningar. Ett material för grundskolan inför PRAO och gymnasievalet samt ett material för fordons- och transportprogrammet. Båda materialens innehåll är kopplade till Skolverkets Lgr22 och GY11 för att förankra och underlätta användandet. Även kopplade till olika ämnen för att så enkelt som möjligt passa in i undervisningen – sprid gärna till era lärare!

Läs mer och beställ här >>

Filmer och rekryteringsmaterial om sjöfartens utbildningar, yrken och karriärvägar!

 

 

I augusti 2023 arrangerades en informationsdag för landets studie- och yrkesvägledare på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Det blev en innehållsrik och mycket uppskattad dag, där drygt 70 SYV:are från hela landet deltog.

Vi har sammanställt tre filmer från introduktionen och panelsamtalen. Alla filmerna hittar du på Satsa på Sjöfart under fliken ”Filmer”. Du som inte hade möjlighet att delta kan genom dessa filmer få en god inblick i sjöfartens utbildningar, yrken och karriärvägar. Tanken är också att du enkelt ska kunna delge dessa till intresserade elever.

Filmer om sjöfarten >>

Rapporter om kompetensförsörjning

 

 

Transportföretagen mäter och kartlägger rekryteringsbehoven hos våra medlemsföretag inom olika branscher. Resultaten från undersökningarna används i dialog med politiker, myndigheter, huvudmän, skolor och allmänheten i syfte att upplysa om rekryteringsbehoven som finns och ingår som en del i arbetet att lösa kompetensförsörjningen. Här hittar du samtliga broschyrer för utskrift eller beställning.

Till rapporten >>

Framfart – ett jämställdhetsarbete

 

 

Framfart – ett arbete för att bredda transportnäringens rekryteringsbas och har till uppgift att stödja färden mot mer jämställda branscher: – Det är ingenting som ska vändas om, totalt förändras eller bli förbjudet – vi ska bara se till att fortsätta i rätt riktning och hjälpa de medlemsföretag som vill hänga med. Ett jämställt företag är till exempel mer lönsamt och har lägre sjukskrivningsnivå. Medarbetare trivs bättre och stannar längre på företaget. Arbetet för en jämställd arbetsplats reducerar exkluderande jargonger och ideal och ger en bättre bild av företaget inifrån och utifrån. Framfart tar sikte på en mer jämställd transportnäring! Läs mer här >>

 

Transportnäringens yrken – ett urval!

 

Att transportnäringen är en framtidsbransch det är känt för ganska många men vilka yrken är det vi då tänker på i första hand där jobben verkligen finns. Det är vad denna korta film på 1min 24sek kan ge dig svar på.
 

Motorbranschcollege – en kvalitetssäkrad gymnasieutbildning

 

 

Motorbranschcollege är branschens kvalitetssäkring av gymnasieskolans fordons- och transportprogram. Här samarbetar fack, politik, skola och bransch. De närmaste tre åren behöver branschen anställa 6800 personer vilket innebär att jobb väntar varje elev som väljer gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar. För att möta motorbranschens rekryteringsbehov måste utbildningen vara kvalitativ och därigenom attraktiv och det blir den genom att certifieras som Motorbranschcollege.. Företagens engagemang i certifierade skolor är avgörande för framgången med Motorbranschcollege. Här kan du läsa mer om vilka skolor som är certifierade och vad det innebär: www.motorbranschcollege.se

 

Digital broschyr om Motorbranschcollege >>