Blog

Nyhetsbrev #316, Digitalt seminarium – vem tar ansvar för byggutbildningarna?

10 januari 2024,   By ,   0 Comments
Välkommen till ett seminarium om planering och dimensionering av gymnasial utbildning!

Digitalt seminarium 16 januari kl. 14:00-16:00
– Vem tar ansvar för byggutbildningarna?

 

 

Välkommen till ett seminarium om planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Skolverkets nya planerings- och dimensioneringsreform, som gäller från 2025, innebär att utbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen inte enbart ska möta elevernas efterfrågan utan också arbetsmarknadens behov. Hur ska det egentligen gå till? Vad innebär det för Byggföretagen? Att företag, elever och samhället i stort har mycket att vinna på att utbildningarna i högre grad anpassas efter arbetsmarknadens efterfrågan är självklart. Men vägen dit är inte lika självklar. Vem ska ta ansvar för att byggutbildningar blir av? Politiken, Skolverket eller byggföretagen? Hur påverkas utbildningarna av att konjunkturen viker och arbetslösheten ökar? Vad behöver Byggföretagen göra för att fler ungdomar och vuxna ska gå en utbildning som leder till jobb?

Medverkande:

  • Lars Stjernkvist (S), regeringens särskilda utredare av ”Planering och dimensionering” och kanslichef för Hållbart Arbetsliv, Regeringskansliet
  • Anders Håkansson, enhetschef Skolverket
  • Mia Nikali, utredare LO
  • Johan Olsson, policyexpert Svenskt Näringsliv
  • Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen
  • Jan Malmberg, ansvarig kompetensförsörjning och attraktion, Byggföretagen region mellan

– Vem tar ansvar för byggutbildningarna? Anmäl dig här >>

 

Seminariet är en uppföljning av det arbete som påbörjades 2020 för att rita om utbildningskartan: Hur kortas vägen mellan utbildning och jobb

 

 

Kontakt: Kristina Melander E-post: kristina.melander@byggforetagen.se