Blog

Nyhetsbrev #323, Samverkan skola – näringsliv

28 februari 2024,   By ,   0 Comments
Svenskt Näringslivs nya bok ”Bära eller brista” går nu att beställa! Bära eller brista är en bok om att skapa gemensamma mål av stora drömmar, och om att våga misslyckas för att lyckas.

 

Boken vänder sig i första hand till gymnasiet och utgår ifrån kursplanerna inom svenska, företagsekonomi, entreprenörskap, affärsjuridik och samhällskunskap. Beställ här >>

 

 

På Eduna finns också den nya skriften Samverkan för framtiden som framför allt riktar sig till företag som tar eller vill ta emot elever på prao. Skriften lyfter bland annat varför prao är viktigt för både elev och företag och ger tips på hur skola och företag kan samarbeta. Syftet är att underlätta samarbetet mellan skola och arbetsliv så att fler elever kommer ut på arbetsplatser och företag under sin tid i skolan. Länk här >>

 

Mer på Eduna.se

Eduna.se hittar ni även Svenskt Näringslivs framtidskartor, Yrkesalfabetet, skriften Studie- och yrkesvägledning – framgångar och utmaningar samt mycket information om jobb och yrken från Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Länk här >>

 

Näringslivets Skolforum

Det är angeläget att förbättra elevernas resultat i grundskolan. Näringslivets skolforum är en arena för diskussion om svensk grundskola – alltid med fokus på kunskapsresultaten och näringslivets kompetensförsörjning. Vi vill bjuda på de intressantaste samtalen om svensk skola – ofta med erfarenheter från andra länder som fond. På projektets hemsida finns både rapporter, tidigare webbinarier och intresseanmälan för inbjudan till kommande events. Näringslivets skolforum (svensktnaringsliv.se)

 

Fokus:Framtid 2024

 

För Svenskt Näringsliv är studie- och yrkesvägledningen viktig eftersom det handlar om att fler elever ska få möjlighet att göra medvetna och genomtänkta studie- och yrkesval. Bra studie- och yrkesvägledning leder till att vägen till jobb förbättras och företagens kompetensförsörjning underlättas. Nästa år förändras principerna för dimensionering av gymnasieplatser. Då kommer både elevernas önskemål och arbetsmarknadens behov vägas in. Det har betydelse för studie- och yrkesvägledningen och det blir viktigt att den förbättras och utvecklas.

Under 2024 stödjer Svenskt Näringsliv en satsning som leds av Hej Syv. Fokus:Framtid 2024 är en aktiv utvecklingsprocess kring skolans studie-och yrkesvägledning. Fokus ligger på styrning, ledning och organisation av verksamheten. Läs mer här >>

 

Svenskt Näringsliv företräder 60 000 små, medelstora och stora företag. Svenskt Näringslivsskolmaterial syftar till att föra skola, arbetsliv och näringsliv närmare varandra. Materialet är kostnadsfritt och erbjuds som ett komplement till ordinarie läromedel. För mer information och beställning besök eduna.se.