Blog

Nyhetsbrev #45, Handelsrådet

04 september 2017,   By ,   0 Comments
Våren 2017 lanserade Handelsrådet en yrkeskarta och ett samverkansstöd för lärande på arbetsplatser. Materialet är tänkt att användas vid studie- och yrkesvägledning och i ekonomi- och handelsundervisning på gymnasiet.

Under hösten bjuder vi in utbildare och studie- och yrkesvägledare till tre eftermiddagsutbildningar då samverkansstödet introduceras.

Introduktionsutbildningarna arrangeras vid följande tillfällen:
Stockholm, 21 september, läs mer och anmäl här >>
Malmö, 26 september, läs mer och anmäl här >>
Göteborg, 25 oktober, läs mer och anmäl här >>

Handelsrådets samverkansstöd finns på karriarihandeln.se.

Kontakt: Mats Johansson, 010-471 85 93