Blog

Nyhetsbrev #49, Skillsworld – Helt Ny Portal Om De Tolv Yrkesprogrammen

28 september 2017,   By ,   0 Comments

Du kan använda materialet tillsammans med eleverna, om du själv vill få lite mer information om de olika yrkesprogrammen, du kan tipsa pedagogerna/mentorerna om sidan och även vårdnadshavarna. Ta dig till portalen – Skillsworld

Hjälp till att Slå hål på myterna om yrkesprogrammen
Genom att förmedla fakta och kunskap om yrkesprogrammen kan vi slå hål på myter, öka kunskapen om yrken och minska påverkan utifrån genus, social och kulturell bakgrund. Ta dig till portalen – Skillsworld

Skillsworld – en satsning av WordSkills Sweden
WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Med satsningen vill vi förmedla fakta och kunskap om yrkesprogrammen för att öka kunskapen och intresset för dessa. Läs mer om WorldSkills