Blog

Nyhetsbrev #61, Ny Språkapp, Kurser Vt-18 & Kul Artikel

03 januari 2018,   By ,   0 Comments
Ny språkapp & ny fb-grupp 
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd har tagit fram språkkurser i yrkessvenska för yrkesrollerna Fastighetsskötare, -tekniker, -värd och -ingenjör.

Dessa kurser finns för de som pratar ett av följande fem språk: engelska, arabiska, somaliska, persiska eller tigrinja. Målsättningen är att hjälpa nya svenskar att snabbare lära sig yrkessvenska och därmed också korta sin väg till ett arbete i fastighetsbranschen. Och för alla som vill diskutera och utbyta information kopplade till gymnasieskolans fastighetsinriktning på VVS- och fastighetsprogrammet finns nu en facebookgrupp! Läs mer här >>

Distanskurs Ivägledning, start 12 februari!
Våren 2018, med start den 12 februari, erbjuder Euroguidance Sweden en distanskurs i Ivägledning för dig som arbetar som vägledare eller internationell koordinator inom högskolan. Anmälan öppnar 15 januari, 40 platser. Läs mer här >>

Skolverkets kurser vt-18
Anmälan är fortfarande öppen till vissa av Skolverkets kurser vt-18 ex Kreativ processledning för studie- och yrkesvägledare, Ledarskap i gruppvägledning och PATH-metod i vägledning. Läs mer här >>

Vet du vad dina ”gamla” elever gör idag?
Välkommen ombord – det här är en tidsresa. För 20 år sedan intervjuades 46 tonåringar i klass 9 om framtiden. De tillfrågades vad de VILLE bli – och vad de trodde att de KUNDE bli. Nu har de sökt upp dem igen, läs hela artikeln här >> 
Trevlig läsning och god fortsättning
Gabriella Holm
Läs mer här >>
Läs mer här >>
Läs mer här >>