Blog

Nyhetsbrev #71, Skogen – En Växande Framtidsbransch

10 april 2018,   By ,   0 Comments
Skogssektorn är en växande framtidsbransch med en stor bredd av yrken, från praktiskt skogsbruk till innovativ forskning. Sektorn behöver fler medarbetare som arbetar med vår

förnyelsebara, klimatsmarta och upplevelserika naturresurs som täcker mer än hälften av Sverige. 

Foto: Bo Göran Bäckström, SKOGENbild
Vad behöver skogssektorn?
Skogssektorn är en bred bransch med många olika typer av yrken. Och möjligheterna blir fler i takt med att forskning och utveckling gör att skogens råvara kan ersätta olja i många produkter. Skogen är en förnybar resurs som måste nyttjas klokt. Branschen behöver utbildade människor som hjälper världen att dra nytta av skogens ekosystem på ett hållbart sätt och att ställa om från fossilt till biobaserat utan att skogen överutnyttjas.

Är din elev intresserad av hur ett hållbart samhälle ska se ut? Hur vi ska bruka jordens resurser hållbart eller vilka klimatsmarta material vi ska bygga framtiden med? Kanske intresserad av framtidens digitala lösningar, smarta produkter, skogens landskap, fantastiska träd, växter och vilda djur, marknadsföring, teknik, att jobba med människor eller något helt annat. Oavsett vad, är jobb i skogen spännande för de flesta!

Exempel på utbildningar
Gymnasienivå:

NB (Naturbruksgymnasium) – Inriktning skog

Skogsbruket behöver maskinförare och skogsvårdare. Genom NB skaffar du värdefulla kunskaper om hela kedjan i skogsproduktion – från frö till planta och när träden är redo för avverkning. Andra yrkesutgångar fokuserar på naturupplevelser, som fiskeguide eller jakt och viltvård. Entreprenörskap är en viktig del i utbildningen. En stor del praktiskt arbete gör att du direkt får testa dina kunskaper ute i naturen. Minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL i Sverige, och kanske i något annat land som Finland eller Tanzania. Naturbruksprogrammet ger dig grundläggande högskolebehörighet. Du kan i din naturbruksutbildning komplettera med kurser för särskild behörighet till högskola och universitet, t.ex. inom naturvetenskap. Mer info hittar du här >>

Universitetsnivå:

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) – Skogens möjligheter skapar framtidens jobb
Är du intresserad av skogsskötsel, växtbiologi, virkeslära, företagsekonomi och skogspolitik? Då är SLU universitetet för dig. Lantbruksuniversitetet erbjuder dig framtidsutsikter i världsklass och lär dig samtidigt hur skogen ska skötas bäst med social, ekonomisk och biologisk hänsyn. Oavsett vilket skogligt jobb som lockar dig ger SLU dig verktygen att förverkliga din dröm. Gör skillnad tillsammans med skogen. Mer info hittar du här >>

Biologi, flertal lärosäten (180 – 300 hp)
Det finns ett flertal lärosäten i Sverige där man kan läsa till biolog, dessa går bland annat att hitta på: www.antagning.se

Linneuniversitetet
Skogskandidat­programmet
Det finns möjlighet att läsa skogskandidatprogrammet på distans. Information, föreläsningar, kursmaterial och övningsuppgifter läggs ut på nätet via en digital plattform. Under terminerna sker ett antal träffar med laborationer, fältövningar, industribesök och föreläsningar. Programmet leder till en treårig kandidatexamen med möjlig utgång efter 120 hp till högskoleexamen. Mer info hittar du här >>

Högskoleingenjör i skog och träteknik
Programmet ges både på campus och distans och leder fram till en högskoleingejörsexamen. Utbildningen är inte bara teknisk, utan eleverna får även kunskaper om ekonomistyrning, marknadsföring, logistik och organisation. Mer info hittar du här >>

Mer om skogliga yrken och utbildningar (Jobba grönt): Läs mer här >>
Skogen i Skolan – Vilka är vi?
Skogen i Skolan vill öka kunskaperna om och intresset för skogen och dess många värden. Vi erbjuder skolan skogliga läromedel men framför allt möjligheter till verklighetsstudier av och i skogen. Vår långsiktiga förhoppning är att fler ungdomar vill arbeta med skogen i framtiden. Vi är ett rikstäckande samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter (myndighet, organisationer och näringsliv). Verksamheten bedrivs på skolans villkor sedan 1973. www.skogeniskolan.se

Vi erbjuder SYV
Vår primära målgrupp är lärare inom grundskola, men flera av våra regioner arrangerar också inspirationsdagar och skogliga studiebesök för studie- och yrkesvägledare för att öka kunskapen kring skogssektorns utbildnings- och yrkesmöjligheter. Några regioner erbjuder även Sveriges bästa PRAO.

Exempel på aktiviteter för SYV under 2018 
Skogen i Skolan Västerbotten – Under hösten kommer en skogsslinga anordnas för högstadieelever, lärare och SYV på Naturbruksgymnasiet i Burträsk. På slingan kommer deltagarna få träffa förebilder från skogssektorn, lära sig mer om skogens alla värden samt veta mer om skogliga utbildningsvägar. Mer information om arrangemanget kommer finnas på www.meraskog.se eller kontakta Matilda Lingegård, regionsamordnare på Skogen i Skolan Västerbotten, matilda@meraskog.se.

Skogen i Skolan i Västerbotten erbjuder högstadieelever skoglig PRAO under något som kallas Sveriges bästa PRAO. Under en vecka får eleven följa med från skog till industri och får på så sätt ett helhetsintryck av branschen. För kontaktpersoner i din kommun läs mer här >> eller kontakta Matilda Lingegård, regionsamordnare på Skogen i Skolan Västerbotten, matilda@meraskog.se.

Så ta kontakt med din lokala regionsamordnare för Skogen i Skolan så får du veta mer om vad som just nu är på gång i din region! Kontaktuppgifter hittar du här >>

Under syv.nu kan du hitta mer information om skogliga utbildningar och om Skogen i Skolan.