Blog

Nyhetsbrev #78, Arbetsmarknadskunskap, My Dream Now & Framtidsfrön

08 juni 2018,   By ,   0 Comments
Arbetsmarknadskunskap, My Dream Now & Framtidsfrön.

Arbetsmarknadskunskap
Arbetsmarknadskunskap är ett koncept som bygger på att träffa elever i klassrumssituationer och prata med dem om var jobben finns, nu och i framtiden, och hur man tar sig dit. Under lektionerna i Arbetsmarknadskunskap förs en inspirerande dialog med eleverna om deras framtid och möjligheter i arbetslivet. Kommunikatörerna är arbetsgivarnas, både offentliga och privata, förlängda arm ut i klassrummen. Arbetsmarknadskunskap startade i Västmanland 2011 men drivs nu som ett franchisekoncept i flera regioner runt om i Sverige. Läs mer här >>My Dream Now
My Dream Now skapar inspirerande samverkan skola-arbetsliv. Huvudprogram för högstadiet och gymnasiet är klasscoachprogram. Det innebär att fyra frivilliga från arbetsliv och högskola träffar en klass på skoltid fyra gånger per år två timmar per gång. Eleverna får även två studiebesök per läsår i halvklass. Finns även program med jobbskuggning och entreprenöriell PRAO, samt program som är helt anpassade till respektive skola med gästföreläsningar, studiebesök, inspirationsdagar. Skolorna betalar en mindre avgift, men huvudfinansiering kommer från våra partnerarbetsgivare som erbjuder anställda att engagera sig och tar emot studiebesök. Läs mer här >>

Framtidsfrön
FramtidsFrön främjar attityder till entreprenörskap samt att utveckla det entreprenöriella förhållningssättet inom förskola/skola. Sedan 2002 arbetar de för att stötta skolan i sitt uppdrag med att bejaka och utveckla barns/elevers inneboende drivkraft, nyfikenhet och kreativitet, samtidigt som de hjälper skolan till en nära samverkan med omvärlden. Detta gör de genom att erbjuda utbildningar i entreprenöriellt förhållningssätt samt stödjande material och utbildningar i dessa. De anordnar även aktiviteter såsom arbetsmarknadskunskap. Läs mer här >>

 

Reminder!
Installatörsföretagen
bistår gärna med bilder och berättelser om en framtidsbranschmed utmanande arbetsuppgifter och många olika yrkesroller.
Kontakt, Amanda Rafter Ekenman, +46 8 762 76 04

 

Trevlig helg,
Gabriella Holm
Läs mer här >>
Läs mer här >>
Läs mer här >>