Blog

Nyhetsbrev #84, My Dream Now

27 augusti 2018,   By ,   0 Comments
Ungas vägar till jobb och drömmar.

 

”Mamma och pappa pratar om att jag borde läsa till ingenjör. Men vad gör man då? Pappa är ju ingenjör, men han kör buss. Det verkar som man måste vara född i ett villaområde för att kunna jobba som ingenjör. Jag har aldrig varit på kontor, aldrig träffat någon ingenjör. Ingen av mina föräldrar jobbar på kontor. Känner nog ingen annan heller, förutom farbror Ali som städar. Jag har ingen motivation i skolan, vart leder den för oss som kommer härifrån?”

Vår vision är att alla elever ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
Vi skapar flera olika konkreta program för högstadiet och gymnasiet som ska ge elever motivation att nå målen i skolan samt bidra till en inspirerande samverkan skola-arbetsliv. Frivilliga från arbetsliv och högskola inspirerar elever att se sina möjligheter och förstå hur man kan ta sig till olika jobb. Vi prioriterar skolor i områden med stor potential som Tensta, Biskopsgården och Rosengård, där många unga saknar förebilder i arbetslivet.

Vad erbjuder My Dream Now?
Klasscoachprogrammet är vårt huvudprogram och det som har fått störst spridning bland skolorna. Det kan på högstadiet kombineras med prao-program.

 • Klasscoachprogram– Frivilliga från arbetsliv och högskola träffar en klass på skoltid fyra gånger per år. Ett team om 3–5 frivilliga från olika företag, med olika bakgrund och sysselsättning träffar samma klass varje gång. Arbetsgivare tar emot studiebesök.
 • På gymnasiet erbjuds olika typer av
  • Ung Företagsamhet – vi ordnar rådgivare, med klasscoacher som också är
  rådgivare. Studiebesök och gästföreläsare som är anpassade till UF-
  programmet.
 • Prao-program. Vi tar fram prao-program som ger elever möjlighet att prova olika yrken och som fungerar för olika typer av arbetsgivare.
  • En-dags prao: En eller två elever är på en arbetsplats under en dag. Ofta olika typer av kontor, som har svårt att ta emot elever en hel vecka.
  • Bransch-prao: en eller två klasser kommer till en arbetsplats en dag och får prova på många olika yrken. Arbetsplatser som hotell, sjukvård etc. som har konkreta arbetsuppgifter att prova på, men svårt att ta emot prao i ordinarie verksamhet.
  • Traditionell prao: En elev på en arbetsplats i fem dagar. Ofta på arbetsplatser som butik, restaurang, daghem, äldrevård.

Exempel på kombinerat program som enligt den nya lagstiftningen ger eleverna tio dagars prao i åk 8 och 9. 
Åk 7: Klasscoachprogram med fyra klasscoachträffar i åk 7 och två studiebesök.
Åk 8: Två klasscoachträffar, två dagar bransch-prao och fem dagar traditionell prao.
Åk 9: Två klasscoachträffar och tre dagar en-dags prao.

Skolor betalar en avgift för programmet – 380 kr/elev och läsår för klasscoachprogrammet. Avgiften täcker ca 15% av kostnaden. Resterande del finansieras av arbetsgivare som är partners i programmet. Arbetsgivare som vill ta aktivt samhällsansvar är betalande partners och erbjuder sina anställda möjligheten att engagera sig i de program som skolorna köper.

Våra utvärderingar visar att väldigt många av eleverna tycker att det har varit viktigt och inspirerande att träffa förebilder från arbetslivet. 61% av eleverna blir mer motiverade i skolan.

 

Vem driver My Dream Now och varför? 
My Dream Now grundades 2011 och drivs av ett icke-vinstdrivet s.k. socialt företag, Creador AB. Syftet är att göra något konkret åt några av samhällets stora utmaningar.

I Sverige är det 71 000 unga som varken arbetar eller studerar. Samtidigt har både offentliga och privata arbetsgivare svårt att rekrytera. År 2017 uppgick arbetslösheten bland utrikes födda till 15,1 % medan motsvarande siffra för inrikes födda var 4,4 %. Ojämlikheten mellan skolor i olika områden ökar. Det är betydligt färre elever i områden som Husby, Angered och Hermodsdal som har vuxna förebilder i arbetslivet som kan hjälpa dem att hitta egna vägar till arbete. Vi prioriterar därför områden med störst potential, där det idag är relativt hög arbetslöshet. Idag jobbar vi med ett 20-tal skolor i regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och förhoppningen är att börja arbeta i fler orter i Sverige.

Vad ger det eleverna?
”Jag har blivit mer engagerad och motiverad och har nu sökt och fått arbete genom driv”

”Jag har lärt mig att ta mina drömmar på allvar dvs att delta i olika föreningar och klasser på fritiden, samt att arbeta i grupp med klasskamrater”

”De har inspirerat mig, vilket leder till att jag presterar mer på lektionerna.”

” Jag har upptäckt att det finns så mycket mer att arbeta med än vad man tror och det har gjort att jag har varit mindre stressad”

”Det har gjort att jag verkligen tänker mer på vad jag egentligen vill göra i framtiden och nu är jag exalterad till framtiden faktiskt”

Se gärna vår film med elevers egna utsagor här >>

 

För att läsa mer om My Dream Now, klicka här >>

Kontakt:
Haddy Foon, Marknad- och Kommunikationsansvarig
haddy.foon@mydreamnow.se

Vi finns på sociala medier: FacebookInstagram och LinkedIn