Blog

Nyhetsbrev #3 Mer teknik och matte i ny skoltimplan – Koppla på SYV!

25 augusti 2016,   By ,   0 Comments

 

Fler timmar till matematik och teknik, det ingår i regeringens förslag på en stadieindelad timplan som utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presenterade i veckan.  Enligt förslaget blir nu teknik ett eget ämne. –Tekniskt kunnande är i det moderna samhället en demokratifråga då människor möter tekniken idag i alla branscher, säger Fridolin.
Här finns möjligheter att koppla på SYV-perspektivet i undervisningen – att tidigt skapa intresse för matte och teknik, att jobba med kreativitet & problemlösning, att visa på möjligheter med ex ingenjörsutbildningar och ingenjörsyrket! Kolla in nedan material, sprid och tipsa skolan, kollegor & elever.Trevlig läsning, Gabriella Holm
Teknikspanarna
Teknikföretagens populära satsning för åk 4-6. Lyfter fram ingenjörsförebilder och andra yrkesroller i teknikföretag. I projektet ingår lektionsmaterial, lärarmöten och stipendier.

Läs mer här >>

Problemlösarna
Ett konkret lektions-material till teknikunder-visningen för årskurs 7-9. Genom Problemlösarna
får lärare ett kreativt och verklighetsnära verktyg till undervisningen i teknik och eleverna får prova på hur det är att jobba som ingenjör – samtidigt som ni arbetar mot målen i kursplanen!

Läs mer här >>

Ingenjörsvägen
Den kompletta informationssajten för SYV och ungdomar som vill veta mer om ingenjörs-utbildningar och vad en ingenjör egentligen gör. Missa inte inspirations-filmen ”Felix stör en ingenjör”, Syv-träffar & gratis SYV-kalender.

Läs mer här >>