Nyhetsbrev #189, Beställ SYV-material – helt gratis!

Välkommen till syv.nu – Nyheter & länkar

Här finns nyheter från och länkar till externa aktörer – branscher, organisationer, myndigheter, utbildningsanordnare och företag som vill samverka och stötta skolans studie- och yrkesvägledning. Du hittar SYV-material – olika initiativ, sajter, tips, events, lektioner, rapporter – information och inspiration som riktar sig till studie- och yrkesvägledare, pedagoger och elever i syfte att öka samverkan och berika skolans studie- och yrkesvägledning. syv.nu vill underlätta för skolan att hitta bra SYV-material från aktörer utanför skolan. syv.nu samlar och sprider externa aktörers SYV-material till skolans studie- och yrkesvägledning. Allt för att eleverna ska kunna göra mer medvetna och underbyggda gymnasie- och eftergymnasiala val – Hela skolans ansvar!

Utbudet.se är det naturliga valet för lärare, SYV och all annan skolpersonal när det gäller att beställa kompletterande material till undervisningen. På utbudet.se har vi samlat kostnadsfria- och dagsaktuella informationsmaterial från Sveriges organisationer, myndigheter och företag. Allt är helt kostnadsfritt!

Ställ din fråga inför gymnasievalet om Transportprogrammet och Flygteknikutbildningen
– om yrken, utbildningar och karriärvägar för lastbilsförare och flygmekaniker.

Gymnasievalstestet. Att välja till gymnasiet och Gymnasievalsguiden för föräldrar

Att vara journalist är så mycket mer än att skriva för en tidning, jobba inom TV, radio eller andra berättande medier. God journalistik tar avstamp i ett gott förarbete där journalisten är påläst i ett ämne eller kanske intervjuar en person med syfte att berätta en historia eller förmedla kunskap. Själva yrket journalist varierar såklart beroende av var du jobbar och hur ditt uppdrag ser ut. Men minsta gemensamma nämnare är att journalister är en yrkesgrupp som vill ge fler perspektiv, sprida kunskap och fakta och gräva fram nya sanningar. I ett sånt läge är kvalitetsjournalistik viktigare än någonsin.

Satsningarna på järnvägen är större än någonsin, samtidigt som branschen står inför ett stort generationsskifte. Det innebär att vi inom de närmaste åren kommer att behöva fylla på med många människor som brinner för hållbara transporter och samhällsbyggnad. Här finns det stora utvecklingsmöjligheter, både för den som vill jobba direkt efter gymnasiet och för den som har en högskoleexamen!

Handeln är en bransch i ständig förändring. 
Digitaliseringen påverkar våra konsumtionsmönster, vilka produkter och tjänster som säljs, hur de säljs, hur de levereras och betalas samt hur och till vilka de marknadsförs. Utvecklingen i handeln skapar ändrade förutsättningar för handelns företag, anställda och kunder.

Högskolan i Borås – en av landets starkaste högskolor. Träffa Högskolan i Borås studenter och studie- och karriärvägledare på SACO-mässan, Kunskap och framtid eller på vårt Öppet hus som äger rum den 30 januari 2021.

Hur det nya yrkesutbildningsavtalet påverkar våra elever

Facken och arbetsgivarorganisationerna i byggindustrin har tagit fram ett nytt yrkesutbildningsavtal. Detta avtal träder i kraft i år, 2020. Eleverna som började årskurs 3 tillhör därför den första årskullen som kommer att anställas med de nya reglerna när de går ut skolan våren 2021. Avtalet gäller inte inriktningarna måleri och plåt samt yrket glastekniker inom husbyggnad. För dessa yrken gäller särskilda avtal.

Coronapandemin har utmanat samhället i stort, och skolvärlden är inget undantag. Under rådande omständigheter kommer det vara svårt att ge elever möjlighet att genomföra arbetsplatsförlagd prao, och vi vet att många skolor arbetar hårt med att hitta fungerande alternativ. Därför har vi skapat en samlingssida där vi ger förslag på hur Ung Företagsamhets läromedel och digitala erbjudande kan användas i omställningsarbetet. Förslagen är kopplade till läroplanen och kan användas som de är, eller anpassas efter lokala förutsättningar.

Vi tycker utbildning är viktigt. Det är rätt självklart, den kunskap som eleverna får i skolan tar de med sig ut i arbetslivet. Utbildningen i skolan ska ge eleverna en bra och trygg grund att stå på inför den fortsatta utbildningen på ett företag. Därför har vi valt att ge skolor som har utbildning inom VVS möjligheten att bli VVS-college.


1 2 3 4 5 6 21