Handelsrådet

17 maj 2015,   By ,   0 Comments

Kompetens för framtidens handel

Handeln sysselsätter mer än en halv miljon människor och utgör en viktig inkörsport till den svenska arbetsmarknaden. En fjärdedel av de yrkesverksamma i Sverige har haft sitt första jobb inom handeln. Handeln är en bransch som utvecklas snabbt och detta öppnar upp för nya jobb och karriärvägar.

Handelns yrkeskarta
För att synliggöra de yrken och karriärvägar som finns i handeln har Handelsrådet tagit fram en yrkeskarta med ett antal vanliga handelsyrken. Yrkeskartan innehåller yrkes- och kompetensbeskrivningar, intervjuer med personer som jobbar i branschen och information om vilka utbildningar som finns för respektive yrke. Läs mer >>

 

Samverkansstöd för Prao, APL/Lärling, & LIA
Det finns många tillfällen då studerande kommer till en arbetsplats för att lära sig av arbetslivet. För att stödja studerande och handledare har Handelsrådet tagit fram ett samverkansstöd för lärande på arbetsplatser i handeln, här finns stöd för Prao, APL/lärling och LIA. Läs mer >>

www.yrkeskartan.se

Utbildningsdagar om en karriär i handeln!
Under hösten bjuder vi in utbildare och studie- och yrkesvägledare till tre eftermiddagsutbildningar då samverkansstödet introduceras.

Introduktionsutbildningarna arrangeras vid följande tillfällen:
Stockholm, 21 september, läs mer och anmäl här >>
Malmö, 26 september, läs mer och anmäl här >>
Göteborg, 25 oktober, läs mer och anmäl här >>

Handelsrådets samverkansstöd finns på karriarihandeln.se.