Stick ut

17 maj 2015,   By ,   0 Comments

satsa på en framtid – Satsa på naturbruk!

Naturbruksprogrammet är den rätta utbildningen för dig som gillar djur, natur, odling och teknik. Det är ett bra val för dig som gillar att plugga men vill varva lektionstiden med praktiskt arbete. Många av eleverna föredrar att ha lektioner såväl inne som utomhus. Se www.naturbruk.se. Naturbruksprogrammet ger möjligheter både att jobba direkt efter gymnasiet och att läsa vidare vid universitet och högskolor, t.ex. vid SLU, www.slu.se.

Finns det jobb?
Inom naturbruket, eller det som kallas gröna näringen, finns det ett hundratal olika yrken som har anknytning till naturbruksprogrammet – i dessa yrken är det djur, odling, skog, teknik, naturupplevelser och sist men inte minst mat som är huvudfokus.

Här är några exempel på yrken om du väljer att plugga vidare;
Veterinär, skogsmästare, hippolog, djurskyddsinspektör, landskapsarkitekt, biolog, lantmästare, yrkeslärare, agronom, jägmästare, trädgårdsmästare, djursjukskötare, fiskeguide. Sedan finns det en rad yrken som du kanske inte tänkt på från början när du läser naturbruksprogrammet, som t.ex. polis, läkare, lärare, militär, kock, ingenjör, journalist, ekonom.

Näringen är i stort behov av arbetskraft och det är viktigt att komma ihåg att naturbruk inte enbart handlar om yrken inom skog, jord, djur och trädgård, utan även inom matförädling i livsmedelsbranschen och miljöfrågor. Det finns jobb inom forskning, statliga verk, rådgivningsföretag inom produktion och ekonomi, intresseorganisationer med flera. Se www.jobbagront.se

Du kan också läsa på sajten Gröna Jobb, där annonseras tjänster ut som finns inom den gröna näringen, www.gronajobb.se.

Var finns skolorna?
Naturbruksskolornas Förening har mer än 50 skolor som medlemmar, och samverkar med olika aktörer inom den gröna näringen och med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. På www.naturbruk.se finns alla skolor samlade som är medlemmar i Naturbruksskolornas Förening och som erbjuder naturbruksprogrammet och vuxenutbildningar. Många skolor ligger på landsbygden och har därför internatboende för elever som bor långväga ifrån.

Filmsida:
Varför välja naturbruksprogrammet?

Möt oss på Facebook:
Naturbruksprogrammet
SLU
Jobba Grönt