WorldSkills Sweden – Yrkesutbildning ett smart val!

Material från WorldSkills Sweden
– för dig som arbetar med utbildningsfrågor, ungdomsjobb, arbetssökande, rekrytering med mera.

Skulle ni behöva material som kan öppna upp för diskussioner kring yrkesutbildningar. Då kanske vi på WorldSkills Sweden kan hjälpa till med material som kan förklara och inspirera till varför yrkesutbildning är ett smart val för många elever*. Materialet är gratis att ta del av och består av filmer och övrigt presentationsmaterial som på olika sätt och med olika perspektiv ger en introduktion och mer kunskap kring yrkesutbildningar och gymnasievalet. Läs mer och ladda ner här >>

Yourskills – Ny sajt för nyanlända, läs mer om satsningen här >> eller besök sidan, klicka här >>

Skillsworld – Helt ny portal om de tolv yrkesprogrammen, läs mer här >>

Din Talang:   Kampanj som syftar till att lyfta fram att en yrkesutbildning är ett smart val och att få fler ungdomar att vilja välja ett yrkesprogram i gymnasiet. Bland annat 8 nya filmer. Läs mer här >>

Framtidskartor – presenterar de 12 yrkesprogrammen!

Framtidskartor – Presenterar det 12 yrkesprogrammen på ett informativt och lättöverskådligt sätt.

Materialet är framtaget av Svenskt Näringsliv och beskriver vilka inriktningar och jobbmöjligheter det finns under varje yrkesprogram samt möjligheten att plugga vidare på högskola/universitet och yrkeshögskola.

Ladda ner framtidskartor här >>

Kolla vårt kalendarium som ständigt uppdateras med nya aktiviteter. Klicka här >>

WorldSkills Sweden

WorldSkills Sweden har som mål att höja kvaliteten, statusen och intresset för svensk yrkesutbildning. WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

Lär mer här: www.worldskills.se

* Därför är yrkesutbildning ett smart val. Att välja en yrkesutbildning inom bygg, design, hantverk, industri, it, service, vård- och tekniksektorn är ett smart val för ungdomar som vill utveckla sin talang, som tidigt vill ha möjligheten till ett första jobb och möjligheten att göra karriär, starta eget företag och som vill ha möjligheten att plugga vidare eller arbeta utomlands. Sedan en tid tillbaka är det extra smart att välja yrkesutbildning, dels för att gymnasievalet inte längre begränsar möjligheten att läsa vidare på högskolan samt att efterfrågan för många yrken inom dessa områden kraftigt ökat. En SCB-studie visar t ex att 7 av 10 av de som påbörjade ett yrkesprogram 2011 och tog examen 2014 hade arbete ett år senare. Arbetsförmedlingen menar också att om man väljer något av yrkesprogrammen maximerar man sina möjligheter att få jobb.